Wonen

PUTTEN Aan de Wallenbergstraat mogen 26 woningen worden gebouwd. De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het bestemmingsplan.
PUTTEN Van de negentien aanvragen die bij de gemeente Putten zijn aangemeld voor de legalisering van hun langdurige woonsituatie voldoen er tien aan de criteria. Acht zijn afgewezen, één aanvraag is nog in behandeling.
Advertorial
PUTTEN Onze huid is het meest kostbare bezit en verdient het allerbeste. Daarom is er Beauty Drôme Putten. Een team van vijftien schoonheidsspecialistes en...
PUTTEN Putten-Zuid en de Husselsesteeg zijn de twee gebieden waar in de toekomst grootschalige woningbouw moet plaatsvinden. Met de bouw moet worden begonnen na het gereedkomen van de net in aanbouw genomen nieuwbouwwijk Rimpeler. Naar verwachting is dat in de loop van 2022.
PUTTEN Het gebied De Laak-Julianalaan-Postweg in Putten geldt tijdens de komende jaarwisseling als een vuurwerkvrije zone. Dat hebben de bewoners van het gebied met elkaar afgesproken. Het college van burgemeester en wethouders ondersteunt dit initiatief van de buurt. Dit met de aantekening dat het niet om een formeel collegebesluit gaat; de...
Advertorial
Beste zelfstandig reisadviseur van Gelderland
PUTTEN Gastarbeiders gaan in Putten per nacht betalen voor hun verblijf. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de huidige regeling waarin per jaar werd betaald af te schaffen.
Advertorial
SPEULD Met de naam autoVerbeek is in Speuld een einde gekomen aan het tijdperk van Arie Schouten. Na ruim anderhalf jaar na de overname is volgens Bas...
PUTTEN Door de gemeente Putten zijn de afgelopen twee jaar twee bankjes verwijderd, inclusief de papierbakken. Dat zegt wethouder Roelof Koekkoek naar aanleiding van vragen van Gemeentebelangen.
PUTTEN Het doorsnee vermogen in Nederland is voor de vijfde jaar op rij toegenomen. Dit komt vooral doordat woningen in waarde blijven stijgen. In 2018 beschikte de helft van alle huishoudens over een vermogen groter dan (het landelijke gemiddelde) 38,4 duizend euro. Dat is tienduizend euro meer dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het...
PUTTEN Het laatste stuk van de Meinwerkstraat in Putten behoudt de bestemming 'Wonen'.  De Raad van State wijst de bezwaren af van een bewoner van deze straat die vindt dat dit stuk de bestemming 'Verkeer-Verblijf' had moeten behouden.