Wonen nieuws

PUTTEN Alleen mensen met een sociale en/of maatschappelijke binding komen in aanmerking voor een starterslening van de gemeente Putten. Een amendement van Gemeentebelangen, SGP, ChristenUnie en Wij Putten werd aangenomen met uiteindelijk ook de steun van het CDA.
PUTTEN Puttense starters op de woningmarkt zijn soms ook gemakzuchtig. Liever kiezen ze voor een woning buiten Putten met alvast een slaapkamertje extra voor eventuele gezinsuitbreiding dan in de eigen plaats te kiezen voor een kleine woning.
Advertorial
PUTTEN Het is al even geleden, maar misschien zijn er nog mensen die Berdien van Zelderen kennen van Broere Reizen in Putten. Daar heeft zij altijd met...
PUTTEN In vrijwel alle gemeenten zijn huiseigenaren dit jaar meer kwijt aan woonlasten. Volgens Vereniging Eigen Huis (VEH) stijgen de tarieven voor meerpersoonshuishoudens met gemiddeld 5,2 procent ten opzichte van 2019. Dat is flink meer dan vorig jaar, en vier keer zo hoog als de verwachte inflatie van 1,3 procent. In de gemeente Putten...
PUTTEN Groeien we groot of groeien we groen? Die vraag staat centraal tijdens de tweede editie van Putten Praat Mee! Op 17 maart om 20.00 uur kunnen Puttenaren met elkaar in gesprek in De Huifkar over woningbouw, een onderwerp dat de Puttense gemoederen flink bezighoudt.
Advertorial
SPEULD Met de naam autoVerbeek is in Speuld een einde gekomen aan het tijdperk van Arie Schouten. Na ruim anderhalf jaar na de overname is volgens Bas...
PUTTEN Tot 2025 zijn er in de gemeente Putten tussen de 170 en 210 sociale huurwoningen extra nodig. In de vijf jaar daarna blijft de behoefte aan sociale huur toenemen maar neemt het tempo af. In deze periode zijn tussen de 50 en 75 extra sociale huurwoningen nodig.
PUTTEN De verkoopprijs van een gemiddelde koopwoning is in Nederland vorig jaar gestegen tot 308 duizend euro. Daarmee is voor het eerst de grens van drie ton overschreden. In Putten kostte een gemiddelde woning inmiddels 398.700 duizend euro, 2,5 procent meer dan het jaar daarvoor.
Advertorial
PUTTEN Jouw bedrijf, product of dienst in beeld brengen met een professionele bedrijfsvideo of videoadvertentie. Dat is de specialiteit van Peter Tijssen,...
PUTTEN Keten die op de verkeerde plek staan bij de nieuwbouwlocatie Matchpoint moeten worden verwijderd. Tijdens de commissie Ruimte werd hiervoor gepleit door zowel Henk Koornneef (Gemeentebelangen) als Rien van den Hoek (Wij Putten). Hiermee willen zij voorkomen dat de verkeersveiligheid in het gedrang komt.
PUTTEN Voorzitter van het programma Vitale Vakantieparken Veluwe, burgemeester Henk Lambooij van Putten, spreekt zich uit tegen het landelijk toestaan van permanente bewoning op vakantieparken. ,, We zien dan ook graag dat de nationale overheid aansluit bij het lokale maatwerk en niet met een landelijke regeling permanente bewoning op...
PUTTEN De Woningstichting Putten wil dit jaar meer prioriteit geven aan de betaalbaarheid van woningen. Dit door te komen tot draagbare woonlasten wat betreft huur en energie. Ook wordt gestreefd naar voldoende aanbod en wordt een duurzame inzet nagestreefd op goede kwaliteit van woningen en de dienstverlening.