• import

Klacht Elspeter tegen Nunspeets college afgewezen

NUNSPEET Een klacht van een inwoner van Elspeet tegen het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders is ongegrond verklaard. Het betrof het verwijt niet handelend te hebben opgetreden tegen illegale bebouwing op het terrein van nationaal jachtschietcentrum Berkenhorst in Elspeet.

Wijnand Kooijmans

Volgens de klager is door toezichthouders van de gemeente de indruk gewekt dat het college zou optreden tegen de illegale bebouwing. Hij vindt dat hij mocht vertrouwen dat deze toezegging ook zou worden nagekomen. Dat gebeurde niet, waarop hij een klacht indiende. Deze is voorgelegd aan de onafhankelijke commissie bezwaarschriften.

De leden van deze commissie vinden dat geen ondubbelzinnige en onvoorwaardelijke toezegging is gedaan aan de inwoner van Elspeet dat handhavend wordt opgetreden. Uit correspondentie blijkt wel dat een nadere beoordeling dient plaats te vinden ten aanzien van de vraag of sprake is van illegale bebouwing. Dat dit een lage prioriteit heeft gekregen van het college acht de bezwarencommissie niet als onbehoorlijk gedrag.

Dat maakt dat de commissie het college adviseert de klacht ongegrond te verklaren. Dat advies is nu overgenomen door het college.