Loslaten

Ben ik burgerlijk of zelfs calvinistisch als ik vind dat ik vertrouwen heb in onze overheid? Dat betekent overigens niet dat ik het altijd eens ben met alle regels in dit land of lokaal in Putten. Ook ben ik het zeker niet altijd eens met de genomen politieke beslissingen, maar ik heb het voorrecht mijn mening hier te mogen geven. Voor mij is dat voldoende om het los te laten. Ik ben ervan overtuigd dat er hier in Nederland via legale en democratische weg altijd een vorm van invloed mogelijk is in de beslissingen en regelgeving die ons raken.

Helaas zijn er mensen die in hun eentje of als onderdeel van een georganiseerde bende nooit genoeg invloed op de overheid denken te hebben. Dit komt omdat ze vinden dat hun mening de enige juiste weg is en dat ze daarom zelf voor overheid voor iedereen mogen spelen. Hiermee nemen ze de wetgevende, rechterlijke en uitvoerende macht van onze democratische overheid in eigen hand. Met deze zelf toegeëigende macht voeren ze terroristische acties uit.

Dat zijn in deze tijd grote woorden maar klopt volgens de juridische definitie van terreur wel. Ze verschaffen zichzelf toegang tot een volledig legaal bedrijf en laten duizenden dieren die dat niet gewend zijn los in een omgeving die daarvoor niet geschikt is. Blijkbaar moet de eigenaar van dit legale bedrijf in hun ogen maar leven met de angst dat zijn bedrijf 's nachts belaagd wordt. Onschuldige burgers die niets met het bedrijf te maken hebben moeten maar accepteren dat ze last hebben van expres losgelaten nertsen. Buren die er niets mee te maken hebben worden geconfronteerd met dode huisdieren en pluimvee. Platgereden nertsen op de wegen is geen prettig gezicht, maar vooral ook kunnen er gevaarlijke verkeersituaties ontstaan omdat iemand schrikt en remt voor zo'n overstekend los beestje met ongewild grotere gevolgen voor ander verkeer. Ik kan daarom de gedachte niet loslaten dat het zogenaamd bevrijden van deze nertsen als politieke actie alleen om je eigen politieke wil aan anderen en de overheid op te dringen een terroristische actie is.

Ik zal niet ontkennen dat het houden van pelsdieren een controversionele bedrijfstak is met veel uitgesproken voor- en tegenstanders. Ik zeg ook zeker niet dat een nerts in een kooi thuishoort. Daar gaat het mij nu ook niet om. De overheid zal het houden van pelsdieren in de toekomst verbieden, daar zullen de pelsdierenhouders het mee moeten doen. Op dit moment is het volgens onze overheid nog een volstrekt legale bedrijfstak en daar zullen deze zogenaamde dierenliefhebbers het nu ook mee moeten doen.

Ik zeg daarom wel dat een nerts die nu in een legale kooi zit niet daarbuiten thuishoort en datzelfde geldt voor degene of degenen die deze dieren in Putten losgelaten hebben. Dergelijke terroristische dierenactivisten horen niet vrij rond te lopen en eenmaal vastgezet in hun gevangeniskooi worden ze wat mij betreft ook niet meer losgelaten.

Martijn