• Samen voor mantelzorg

100 euro beschikbaar voor weldoener

PUTTEN Stichting Welzijn Putten verzorgt dit jaar weer de uitreiking van het mantelzorgcompliment, dat bestaat uit een tegoed van honderd euro.

Het mantelzorgcompliment wordt door de gemeente Putten ter beschikking gesteld om waardering te tonen voor de belangeloze inzet van mantelzorgers voor hun naasten.

,,Mantelzorgers komen voor het mantelzorgcompliment in aanmerking wanneer zij in 2015 en/of 2016 langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week onbetaald hulp bieden of hebben geboden aan een naaste met een psychische stoornis, een ziekte of een handicap, die inwoner van Putten is", aldus Ingrid van den Brink van de welzijnsorganisatie.

Het mantelzorgcompliment kan tot 7 december 2016 worden aangevraagd via het aanvraagformulier op de website van Stichting Welzijn Putten: swputten .nl. Mensen die niet over een computer beschikken, kunnen het formulier bij Stichting Welzijn Putten aanvragen en ingevuld terugsturen.