• Foto ter illustratie.

    Archief BDUmedia

Aandelen Leisurelands zouden nu niet meer worden gekocht

PUTTEN De financiële positie van de gemeente Putten is dusdanig gewijzigd dat het college van burgemeester en wethouders zich eerst achter de oren zou krabben voor extra aandelen van Leisurelands worden aangekocht. Er zou dan ook zeker overleg over zijn gevoerd met de gemeenteraad.

Wijnand Kooijmans

Dat gaf wethouder Nico Gerritsen aan in de commissie economie, bestuur en openbare ruimte. Door Putten zijn extra aandelen gekocht voor een totale prijs van 338.000 euro. Hiermee is, zo heeft Arap-John Tigchelaar (Wij Putten) berekend de invloed van Putten vergroot van 2,43 naar 4,15 procent. Dat Putten minder geld heeft is, zo zegt Gerritsen, een gevolg van de hoge kosten van de jeugdhulp, investeringen welke worden gedaan en de bijdragen van het Rijk.

VRAGEN Tigchelaar was minder tevreden over het antwoord op eerdere vragen die door zijn partij zijn gesteld. Onder meer gaf het college aan dat de aankoop van de aandelen een bevoegdheid is van hen omdat het totale bedrag het half miljoen niet te boven gaat. Hij twijfelt of Putten door de aankoop daadwerkelijk meer invloed heeft, mede omdat door Leisurelands ook geen dividend wordt uitgekeerd.

Ook Ellis ten Dam (Gemeentebelangen) heeft twijfels over het vergroten van de invloed. Mede omdat het beleid wordt bepaald door de directie en de aandeelhouders ook geen invloed hebben op het salaris van de directeur dat boven de Balkenende-norm ligt. Ewoud 't Jong (SGP) vindt het vreemd dat zo lang na een collegebesluit dit nog leidt tot een gesprek in de commissie.

INVLOED Volgens wethouder Gerritsen is invloed niet alleen af te meten aan harde cijfers. Hij wijst op het ontstaan van de Recreatiegemeenschap Veluwe – het huidige Leisurelands – dat alleen werd gevormd door Veluwse gemeenten. Dat heeft terreinen in slechte staat overgenomen en omgebouwd tot bloeiende verblijfsgebieden. Gerritsen vindt het van belang dat de oorspronkelijke doelstellingen zo goed mogelijk in stand te houden.

Gerritsen zegt dat Putten wel degelijk mee telt. Ook loopt Putten naar zijn mening geen enkel financieel risico. Wanneer Leisureland onverwacht morgen op houdt te bestaan leveren de aandelen een veelvoud op van de prijs welke Putten heeft betaald.

DIVIDEND Nadeel is wel dat Leisurelands veel geld haalt uit beleggingen en niet uit de operationele activiteiten, zoals de parkeergelden voor de stranden. De mogelijkheid bestaat dat aandeelhouders vanaf 2020 wel dividend krijgen uitgekeerd. Volgens Gerritsen is het echter de vraag of dit een verstandige keuze is zolang geen winst wordt gemaakt op operationele activiteiten.

De 4,5 procent aandelen van Putten tellen bovendien mee als het gaat om de inbreng van de Veluwse gemeenten waarmee regelmatig wordt samengewerkt. De directeur kan, zo zegt Gerritsen, alleen het beleid bepalen na hierover advies te hebben gevraagd aan de aandeelhouders. Zeer recent is zo'n gesprek gevoerd met wethouder Gerritsen.

Dat de raad zo laat is geïnformeerd betreurt Gerritsen wel. Eén van de oorzaken is de gemeenteraadsverkiezingen. Wat het totaal aantal aandelen betreft wil Putten, volgens de wethouder, onder de vijf procent blijven.