• (Archieffoto ter illustratie).

    Piroschka van de Wouw

Aanpak arbeidsmigranten camping de Konijnenberg

PUTTEN Door de gemeente Putten wordt handhavend opgetreden tegen arbeidsmigranten die verblijven op camping de Konijnenberg in Putten. Dat antwoordt het Puttense college van burgemeester en wethouders op vragen van raadslid Ellis ten Dam (Gemeentebelangen).

Wijnand Kooijmans

Tijdens een bijeenkomst over arbeidsmigranten werd bekend dat op de Puttense camping rond de veertig arbeidsmigranten verblijven. Voor Ten Dam was dit aanleiding om te vragen of het college tegen de camping op dezelfde wijze optreedt als op iedere andere camping waar sprake is van illegale huisvesting. Het college geeft nu aan dat dit het geval is.

DE KOLTHOORN Het college zegt dat binnen de toenmalige regio Noord-Veluwe is afgesproken dat Putten driehonderd arbeidsmigranten zou huisvesten. Hieraan is gevolg gegeven door op camping De Kolthoorn tijdelijke huisvesting voor 150 arbeidsmigranten mogelijk te maken. Op termijn wordt de camping teruggegeven aan de natuur.

Daarnaast zijn er reguliere woningen die voor huisvesting van arbeidsmigranten worden gebruikt. Voor zover hun aantal binnen de bepalingen van het bestemmingsplan blijft, is dit toegestaan. Verblijven er meer mensen al dan niet terecht in de woning, dan wordt handhavend opgetreden.

GEGEVENS Putten beschikt niet over exacte gegevens als het gaat om huisvesting van arbeidskrachten. Dat geldt ook voor overige gemeenten binnen de regio Noord-Veluwe. Dat maakt, dat daardoor niet is vast te stellen of de afspraken over de gesloten intentieverklaring worden nageleefd. Het college heeft bestuurlijk geen reden om aan te nemen dat dit niet het geval zou zijn.

Ook is niet bekend of op De Kolthoorn arbeidsmigranten zijn gehuisvest die buiten de gemeente werkzaam zijn. De afspraken binnen de regio zijn om de problematiek regionaal op te lossen. Om deze reden vindt het college het aanvaardbaar dat op de Puttense camping arbeidsmigranten verblijven die niet werkzaam zijn in Putten.

Het college zegt dat met De Kolthoorn afspraken zijn gemaakt over het maximum aantal personen per woning, ruimte voor recreatie en toezicht. Het gaat dan om de daadwerkelijke aanwezigheid van de beheerder op het terrein. Hierop wordt ook controle door de gemeente uitgeoefend. Alleen in 2016 is er sprake geweest van een flink aantal meldingen waarbij hulpverlenende instanties waren betrokken.