• Piroschka van de Wouw

'Aanpak permanente bewoning nog eens bekijken'

PUTTEN Het invoeren van nieuwe beleidsregels voor het handhavend optreden tegen permanente bewoning door het college van burgemeester en wethouders wordt in principe toegejuicht. Maar zowel betrokken ondernemers als leden van de commissie economie, bestuur en openbare ruimte vinden dat een aantal onderdelen nog eens opnieuw tegen het licht moet worden gehouden.

Wijnand Kooijmans

Het gaat dan onder meer om de invoering van een registratieregister en de termijn van 120 dagen die recreanten jaarlijks mogen doorbrengen in een vakantiewoning. Eigenaar Willem Spek van een recreatiepark zegt dat 95 procent van zijn bezoekers nooit problemen geven als het gaat om permanente bewoning. Bij vijf procent bestaat dat risico wel en dat zal, naar zijn mening, ook nooit veranderen. Hij wil echter zelf met die bewoners de gesprekken kunnen aangaan. De 95 procent welwillende bezoekers ziet niet te wachten op controles.

VELUWE Maatregelen, zoals Putten wil nemen, moeten naar de mening van Spek breed worden ingevoerd op de totale Veluwe. Anders jaagt Putten de recreant naar de buurgemeenten. Hij wijst erop dat veel mensen donderdagavond al naar de Veluwe verkassen met een dikke portemonnee en hiervan de ondernemers profiteren. Dat maakt dat hij pleit dat mensen per half jaar negentig dagen mogen verblijven in hun vakantiewoning.

Wat betreft de registratie vindt Spek dat bezoekers zichzelf moeten kunnen registreren. Voor eigenaren is dit uitvoerbaar gezien de enorme toename aan administratieve rompslomp dat dit met zich meebrengt. Spek vindt dat de gemeente meer samenwerking met de ondernemers moet zoeken. Hij heeft eenmaal de hulp gevraagd van de gemeente om zelf op te kunnen treden tegen een permanente bewoner. Met als gevolg dat kort daarna een legertje boa's en politie op zijn terrein verscheen om te controleren op permanente bewoning. Iets dat hij ongewenst vindt.

GENIETEN Erik Geurtsen van 't Ravensnest vindt dat recreanten in alle rust moeten kunnen genieten van hun tweede woning. De termijn van 120 dagen vindt hij onhaalbaar. Een camper mag nog langer staan op een park. Goede bedrijven worden naar zijn mening de dupe van een registratieregister. Ook wijst hij erop dat er wel overleg is geweest met de Puttense Recreatie Ondernemers Vereniging (PROV) maar dat het uiteindelijke voorstel voor de leden toch verrassing inhoudt.

COMMISSIE De leden van de commissie delen in grote lijnen de zorgen van de ondernemers. Wethouder Roelof Koekkoek wijst erop dat het registratieregister geen verplichte zaak is maar alleen een extra instrument voor het college om te controleren. Hij zegt dat, zoals ook de commissieleden willen, wordt gekeken naar een moderne wijze van registreren waarbij de ondernemer bij de invoering wordt betrokken.

Met de PROV vindt nog een verder gesprek plaats voor een definitief besluit over de nieuwe regels wordt genomen. De invoering is een bevoegdheid van het college. Koekkoek geeft aan, naar aanleiding van kritiek, dat ook wordt opgetreden tegen permanente bewoning door arbeidsmigranten.