• Maranke Pater

Acteurs gezocht voor theatherproject Putten

PUTTEN Elly van Geest en Myriam Cloosterman zijn bezig een theaterstuk vorm te geven, in het kader van het Erfgoedfestival Gelderland 2018, dat zich afspeelt in Putten. Werktitel van deze voorstelling is: 'Van klaagzang naar hoop'. De nasleep van de razzia en de rol van de vrouw en de kinderen hierin, nemen zij als uitgangspunt voor de voorstelling.

Beide Puttense dames hebben een achtergrond in het maken van theaterproducties. Met Theaterhuis Wild Zwijn hebben zij eerder in Putten diverse theatervoorstellingen gerealiseerd. Cloosterman: ,,Ik werd benaderd door het Erfgoedfestival Gelderland. Op tien verschillende plekken in Gelderland worden podiumkunsten aan het festivalthema 'Grenzen' gekoppeld. Die grenzen kunnen fysieke grenzen zijn, zoals een theaterstuk dat plaatsvindt op de Romeinse Limes maar ook een ander soort grenzen: bijvoorbeeld de grens tussen de  leefwereld van de mannen en die van de vrouwen.

VERLIES Het verhaal van de Puttense theatervoorstelling wordt verteld door kinderen die het publiek laten kijken naar hun leven en naar dat van hun moeders, de vrouwen van Putten, die achterbleven toen hun mannen werden weggevoerd. Ook wordt in de te maken voorstelling de grens tussen diverse oorlogen in de geschiedenis doorbroken. Er wordt in het verre verleden gekeken, zoals het toneelstuk van Euripides 'Trojaanse vrouwen' die hun mannen verloren in de Trojaanse oorlog, maar ook naar het heden, zoals Syrische vrouwen die achterbleven toen hun mannen het oorlogsgebied verlieten. Cloosterman: ,,Hoe ga je als vrouw met het verlies van je echtgenoot en de vader van je kinderen om? Hoe gaat je dagelijks leven dan verder, hoe kom je in het reine met je lot, hoe herdenk je, hoop je en hoe geef je je verdriet een plek? En wanneer durf je weer naar de toekomst te kijken?" 

Voor de toneelvoorstelling wordt aansluiting gezocht met het Puttense verenigingsleven. Toneelgroepen, koren en kunstenaars worden bij de voorstelling betrokken. Van Geest: ,,We hebben gesprekken gehad met het Cultuurplatform Putten en zij helpen ons om de diverse lokale organisaties uit de amateurkunst bij elkaar te brengen. Ook het Puttens Historisch Genootschap en de Stichting Oktober '44 hebben positief op het idee van de voorstelling gereageerd. Het Puttens Mannenkoor is eveneens enthousiast om met deze productie in zee te gaan en zo hopen we op meer aanmeldingen, zodat de voorstelling breed gedragen wordt door de Puttense gemeenschap." De voorstelling wordt eind juni gehouden. 

 

Er zullen vier voorstellingen worden gehouden die allemaal starten bij het grasveld bij het Vrouwtje van Putten. Van Geest: ,,Het is theater op locatie en we zullen van plek naar plek verhuizen, waardoor het een levend verhaal wordt." De initiatiefneemsters zijn daarom op zoek naar kunstzinnige Putters en Puttenaren tussen de 10 en 85 jaar oud die een bijdrage willen leveren aan de voorstelling. Muzikanten, koren, beeldend kunstenaars kunnen zich aanmelden. Voor toneelspelers zijn er in januari en februari (jeugd vanaf 10 jaar en volwassenen van 18- 85) speltrainingen op dinsdagavond in Stroud. Na deze algemene speltraining zal er een indeling plaatsvinden van de spelers voor de voorstelling.

Voor meer informatie: Theaterhuis Wild Zwijn, 06-23196934.