• Archief BDU Media

Actie tegen 'register voor vakantieverblijven'

PUTTEN Siebolt de Boer, bezitter van een recreatiewoning in Putten, roept in een brief de gemeenteraad van Putten op het college van burgemeester en wethouders terug te fluiten wat betreft de komst van een register voor vakantieverblijven.

Wijnand Kooijmans

Op zich is De Boer gelukkig dat het college stopt met de, in zijn ogen, heksenjacht op permanente bewoners van vakantiewoningen. Om tot een soepeler handhaving te komen wil het college onder meer een register aanleggen waarin eigenaren van vakantiewoningen kunnen aangeven wanneer bewoners hiervan gebruik maken. Wethouder Roelof Koekkoek wil om dit register gemakkelijk toegankelijk te maken een app ontwikkelen.

Binnen de gemeenteraad maar ook de Puttense Recreatie Ondernemers Vereniging PROV) bestaat nog wel de nodige bedenkingen tegen dit systeem. Eigenaren van parken vinden het belastend. De Boer noemt in zijn brief de gedachtegang van het college fout en ondoordacht. Volgens hem wil het college de ene burger dwingen om persoonlijke gegevens van de andere te verzamelen en deze aan de gemeente te melden. Hij vindt het de zoveelste wanhopige poging van het college tot het vinden van een oplossing voor een probleem dat helemaal niet bestaat.

De Boer wijst erop dat wat het college wil helemaal niet kan in Nederland. Mede als gevolg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die het verzamelen van persoonsgebonden gegevens, zonder uitdrukkelijke toestemming van betrokkene, verbiedt. Mark Zuckerberg mag het niet, zo schrijft hij, de gemeente Putten mag het ook niet. Hij roept de raad op om nieuw fout gedrag in het, naar zijn mening, toch al zo treurige dossier te voorkomen.

In de brief roept hij tevens iedereen op die door het college wordt gevraagd een register aan te leggen van het verblijf van medeburgers, hierover onmiddellijk een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).