• Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte worden 366 handtekeningen aangeboden aan de gemeenteraad van Putten

    Henk Hutten

Actie voor behoud van houtwal

PUTTEN „Kinderen beseffen beter wat Putten bomendorp inhoudt dan dit college van burgemeester en wethouders." Een uitspraak van Jan van Meerveld (CDA) die zich in de raadscommissie Ruimte nogmaals sterk maakte voor behoud van de houtwal langs de Stationsstraat binnen het plan Rimpeler.

Wijnand Kooijmans

De houtwal vormt binnen het plan Rimpeler een discussiepunt, maar ook de vraag of er geen school moet komen. Dit omdat de beide bestaande scholen in het plan Bijsteren al kampen met ruimtetekort. Ook leeft bij enkele fracties nog de vraag of de wijk toch niet via de Henslare moet worden ontsloten.

WOORDEN Veel woorden hadden vooral toch betrekking op de houtwal. Inspreker Bart van Rijn zegt keiharde bewijzen te hebben in de vorm van e-mailverkeer met de wethouder dat is toegezegd dat de houtwal in stand blijft. Hij vindt dat de raad daarom alsnog moet besluiten tot behoud van de houtwal. „Beter een gewijzigd plan dan een slecht plan", zo gaf hij aan. Om dat te onderstrepen werden de handtekeningen aan wethouder Roelof Koekkoek aangeboden door kinderen die deze hebben verzameld. Verantwoordelijk wethouder Nico Gerritsen moest verstek laten gaan.

Duidelijk is dat het college op dit punt voorlopig niet van wijken wil weten. „Dan kunnen er vijftien woningen minder worden gebouwd. Dit college vindt de woningen op dit moment heiliger dan de houtwal." Hij is echter wel bereid binnen het college te kijken naar een alternatief plan dat in de vorm van een tekening door bewoners van de Stationsstraat is aangewezen.

RUIMTE Was het tot nu toe alleen het CDA dat voor behoud van de houtwal was, binnen enkele andere partijen is toch enige twijfel gerezen. Zo wil Arine van den Bor (ChristenUnie) weten hoe hard de toezegging is geweest aan de bewoners. Henk Koornneef (Gemeentebelangen) wil ook meewegen wanneer de woningen elders kunnen worden gecompenseerd en het financieel allemaal uitvoerbaar blijft. Voorlopig ziet hij de ruimte daarvoor nog niet.

Volgens wethouder Koekkoek heeft de bouw van de woningen geen enkel gevolg voor de bedrijven op het nabijgelegen bedrijventerrein Keizerswoert. Zij behouden, zo geeft hij aan, hun bestaande rechten.

HENSLARE Door meerdere partijen wordt aangedrongen om toch eens te zien of de ontsluiting niet via de Henslare kan. Het college ziet daar niets in, omdat het risico op sluipverkeer groot wordt gevonden. Gekozen wordt voor een ontsluiting via de Stationsstraat en de Jan van Nijenhuisstraat, om zo een goede ontsluiting bij calamiteiten te hebben.

SCHOOL Ten aanzien van wel of geen school in Rimpeler wil wethouder Koekkoek eerst de integrale huisvestingsnota onderwijs afwachten. Daarbij wil Van Meerveld de keiharde toezegging dat een school alsnog kan worden toegevoegd wanneer hieraan behoefte bestaat. Deze behoefte bestaat in zijn ogen al wel.

De definitieve vaststelling is 8 maart in de raad.