• Foto: Henk Merjenburgh

Aardgasvrij Putten eerste thema dorpsgesprekken

PUTTEN Onder de titel Putten Praat Mee houdt De Puttenaer.nl op dinsdag 8 oktober een dorpsgesprek. Dit met medewerking van de gemeente Putten. Het gespreksthema is een aardgasvrije gemeente. Het dorpsgesprek vindt plaats in De Huifkar, Kerkstraat 67. Het dorpsgesprek begint om 20.00 uur. Iedereen is welkom.

Met de vaststelling van het Klimaatakkoord (bebouwde omgeving per 2050 aardgasvrij) en het grotendeels dichtdraaien van de aardgaskraan in Groningen, komt de warmtetransitie in een stroomversnelling. De rijksoverheid wil dat de gemeenten de regie gaan voeren over het aardgasvrij maken van de eigen gemeente. Een en ander moet worden vastgelegd in een gemeentelijke warmtevisie. Na het vaststellen van de visie staan er concrete acties op de agenda en wordt er ingezet op het aardgasvrij maken van buurten en wijken.

Aardgasvrij maken van buurten en wijken heeft veel impact. Daarom wil het gemeentebestuur de Puttense samenleving vanaf het begin informeren over de ontwikkelingen en hen hierbij betrekken. Het dorpsgesprek van 8 oktober is daartoe een eerste aanzet. Tijdens dit dorpsgesprek gaan bestuurders, deskundigen en inwoners met elkaar het gesprek aan over dit thema. Het gesprek wordt geleid door BDU-journalisten van De Puttenaer.nl.