• De tijd voor het schoonmaken van de sloten begint weer te dringen.

    Wijnand Kooijmans

Afval sloten weer op walkant

PUTTEN De gemeente Putten komt terug op het afvoeren van slootafval naar een verwerker. Vanaf nu wordt het afval in de meeste gevallen weer gestort op aangrenzende landbouwgronden.

Wijnand Kooijmans

Volgens wethouder Roelof Koekkoek betekent dit niet automatisch dat de rioolheffing kan worden verlaagd. In antwoord op vragen van de SGP geeft hij aan dat de komende zomermaanden door het college van burgemeester en wethouders wordt benut om alle heffingen die de gemeente Putten hanteert tegen het licht te houden. Aan de hand daarvan wordt bekeken of een bijstelling van de tarieven noodzakelijk is.

VERRAST De SGP was verrast dat het verplicht afvoeren van slootafval ineens werd ingevoerd. Dat maakt dat Jan van den Brink zich afvraagt waar het verbod op het deponeren van slootafval op de slootkant is terug te vinden. Het college zegt in de veronderstelling te hebben geleefd dat afvoer verplicht is en daarom ook de raad te hebben aangegeven dat hier hogere kosten voor verwerking uit voortvloeien.

Nader onderzoek bij andere partijen leert het college dat in sommige gevallen alle slib/slootafval is afgevoerd. Waar anderen alleen het aantoonbare afval afvoerden en het resterende slib op de landbouwgrond werd verspreid, zoals Putten ook eerder deed.

TWIJFEL Dat maakt dat nu terug wordt gekomen op het verplicht afvoeren. In geval van twijfel kan bemonstering uitwijzen of het slib ernstig is vervuild. De eigenaar van deze percelen kan op basis van de uitkomst hiervan kiezen om het slibafval wel op het land te verwerken of af te voeren.

De totale kosten voor het schoonmaken van de watergangen in 2018, met afvoer van het slib, bedragen voor de gemeente Putten 244.000 euro. Dat is bijna dubbel zo veel als het eerste storten op aangrenzende gronden.

BEDRIJVEN Volgens wethouder Koekkoek worden ook Puttense bedrijven in de gelegenheid gesteld in te schrijven op het schoonmaken van de watergangen. Dat was in 2018 ook zo. Maar er heeft toen, zo zegt Koekkoek, geen enkel Puttens bedrijf van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.