• Boy Imminck/BDU Media

Agrariër stopt met bedrijf

PUTTEN De eigenaar van een perceel aan de Broekermolenweg mag stoppen met zijn agrarisch bedrijf.

Wijnand Kooijmans

De gemeente wijzigt de bestemming in een woonbestemming. Dat geldt voor de al aanwezige bedrijfswoning. De man mag daarnaast op zijn perceel nog een extra woning bouwen.

Aan leegstaande agrarische gebouwen wordt 1.280 vierkante meter gesloopt. Voor de bouw van de extra woning moet achthonderd vierkante meter worden gesloopt. De resterende 480 vierkante sloopmeters mag de eigenaar verkopen aan derden via de sloopregistratiebank.

Omdat de gemeenteraad al eerder heeft ingestemd met de gewenste wijziging kan het college nu gebruik maken van de eigen bevoegdheden. Mede omdat tijdens de zes weken dat het plan ter inzage heeft gelegen geen bezwaren zijn ingediend.

Het plan past binnen het streven leegstaande agrarische bebouwing te slopen of een nieuwe bestemming te geven.