• Wijnand Kooijmans

Aldi krijgt toch nieuwbouw

PUTTEN Nieuwbouw van basisschool De Akker en nieuwbouw van supermarkt Aldi. Dat is de uitkomst van een onderzoek naar de gewenste toekomstige invulling van de Bilderdijkstraat en omgeving in Putten. Wel moet de plannen, zo geeft het college van burgemeester en wethouders aan, verder worden uitgewerkt voor een definitieve keuze wordt gemaakt.

Wijnand Kooijmans

 

Er zijn verschillende scenario's onderzocht. De praktijk is, zo geeft het college aan, dat er maar één daadwerkelijk uitvoerbaar is wanneer alle belangen tegen elkaar worden afgewogen. Zo wordt renovatie van de basisschool De Akker door het schoolbestuur afgewezen vanwege de bouwkundige staat. Maar ook om onderwijskundige redenen wordt voorkeur gegeven aan nieuwbouw.

 

ACHTERSTALLIG Het Denksportcentrum heeft te maken met achterstallig onderhoud waardoor voortzetting van deze voorziening in het huidige gebouw lastig wordt. Woningstichting Putten ziet weinig in een transformatie van de school tot woningen vanwege de slechte staat van onderhoud en de opzet van de bebouwing. De Aldi heeft verder voorkeur uitgesproken om op de huidige locatie aan de zuidkant van de Bilderdijkstraat te blijven.

 

In het gekozen verder uit te werken scenario wordt uitgegaan van sloop van alle bebouwing aan de noordkant van de Bilderdijkstraat. De nieuwbouw van basisschool De Akker vindt plaats in twee bouwlagen langs de Bilderdijkstraat waar tevens een 'kiss-and-ride' voorziening kan worden gerealiseerd. Een eventueel speellokaal of gymzaal kan ook worden gebruikt door het Denksportcentrum en de Rafaël Gemeente.

Op de plek van de te slopen school worden nieuwe woningen gebouwd.

 

VOORDEEL Als een voordeel wordt gezien dat het gaat om geheel vervangende nieuwbouw en geen renovatie van het bestaande schoolgebouw noodzakelijk is. De bouw van een school in twee bouwlagen leidt bovendien tot een efficiënter gebruik van ruimte. Nadeel is dat een nieuw gymlokaal niet ideaal is voor medegebruik door de Rafaël gemeente. Ook past een schoolgebouw in twee bouwlagen niet in deze buurt.

 

SPEEKTERREIN In de voorkeurskeuze wordt uitgegaan van verplaatsing van de Aldi naar het huidige parkeerterrein en een korte gevel langs de Bilderdijkstraat. Het parkeerterrein komt daardoor te liggen op de hoek van de Bilderdijkstraat en de P.C. Hooftstraat. De aanwezige groenvoorziening moet deels wijken. Ook het speelterrein met afzonderlijke speelplek moet verdwijnen. Wel kunnen de randen langs de P.C. Hooftstraat en de doodlopende insteekstraat groen worden ingericht.

 

Als voordeel wordt gezien dat dit voorstel relatief de minste hinder oplevert voor de directe omgeving. Ook kan de bevoorrading goed worden ingepast tussen de nieuwbouw en de achtertuin van de woningen aan de Jacob Catsstraat.

Nadeel is dat het parkeren prominent in het zicht komt te liggen en het speelterrein moet worden verplaatst.