• De Aldi mag niet verhuizen naar een nieuwe locatie.

    Wijnand Kooijmans

Aldi mag niet verhuizen

PUTTEN Nieuwbouw of renovatie van de Aldi in Putten moet op de plek van de huidige supermarkt aan de Bilderdijkstraat worden gerealiseerd.

Wijnand Kooijmans

Dat is één van de uitgangspunten die door het college van burgemeester en wethouders van Putten zijn vastgesteld voor de herontwikkeling van het gebied Bilderdijkstraat, Jac. Catsstraat en P.C. Hooftstraat. De opdracht hiervoor is verstrekt aan SVP Architectuur en Stedenbouw BV. Hun aanbieding is door het college als het meest economisch beoordeeld.

De directie van de Aldi heeft voorkeur voor nieuwvestiging op een andere locatie binnen de gemeente Putten omdat ook ruimte biedt groter te bouwen. In verband met het beleid van de provincie Gelderland rond winkelvestigingen zijn, zo oordeelt het college, hiervoor geen geschikte locaties beschikbaar. Volledige nieuwbouw op de huidige locatie is alleen mogelijk indien de gemeente Putten bereid is omliggende gronden te verkopen. Het college wil, zo geeft wethouder Nico Gerritsen, hierover pas een besluit nemen zodra de totale toekomstvisie kan worden vastgesteld. Daarbij wordt ook rekening gehouden met een eventuele toename van verkeer indien de Aldi hier nieuwbouw realiseert.

Het bureau mag meerdere modellen ontwikkelen. In één daarvan moet worden aangegeven of en op welke wijze de bestaande bebouwing kan worden gehandhaafd door daaraan een andere functie te geven. Het betreft onder meer het gebouw waarin voorheen de openbare basisschool Klein Schovenhorst was gevestigd en nu door de gemeente wordt verhuurd. Ook heeft de Rafaëlgemeente aangegeven belangstelling te hebben voor dit gebouw.

De kans wordt reëel gevonden dat denksportcentrum Putten over enige tijd beschikbaar komt voor een andere functie. Verder zijn in deze omgeving nog gevestigd de protestants christelijke basisschool De Akker, wijkcentrum De Korenschoof van de Hervormde gemeente en een steunpunt van het regionaal opleidingscentrum Landstede. Het college gaat ook niet uit van vervangende nieuwbouw van de basisschool. Binnen het gebouw zijn wel problemen als het gaat om bijvoorbeeld verouderde toiletten, de centrale verwarming, het binnenklimaat en isolatie. Het college wil hiervoor oplossingen vinden buiten renovatie of nieuwbouw om.

Verder wordt gevraagd met voorstellen te komen waarbij het aanwezige groen zo veel mogelijk moet worden gespaard. Bij het kiezen van woningbouw moet, zo geeft wethouder Gerritsen aan, er rekening mee worden gehouden dat de bouw van goedkope woningen achterblijft waar de duurdere woningen zijn oververtegenwoordigd. Opzet is dat de nieuwe invulling van het gebied in fasen wordt uitgevoerd.