• Archief BDU Media

Alleenstaande statushouders samen in huis

PUTTEN Woningstichting Putten gaat twee alleenstaande statushouders gezamenlijk onderbrengen in een woning. Daarnaast wordt getracht grote gezinnen te huisvesten. Indien er sprake is van gezinshereniging, dan wordt een alleenstaande statushouder alsnog gehuisvest in een eengezinswoning.

Wijnand Kooijmans

Met deze maatregelen wil de gemeente Putten voldoen aan de wettelijke taakstelling die het heeft ten aanzien van de huisvesting van statushouders. In 2015 is aan deze taakstelling voldaan door 42 personen te huisvesten. Hieronder was onder meer een gezin van negen personen.

In de eerste helft van 2016 moet Putten 29 statushouders huisvesten. Op de lijst die door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is toegewezen aan de gemeente Putten staan voorlopig alleen alleenstaanden. Dat zorgt voor problemen, omdat er relatief weinig woningen beschikbaar zijn welke zijn geschikt door alleenstaanden. Met de woningstichting is de afspraak gemaakt dat in principe tien procent van de vrijkomende huurwoningen beschikbaar komt voor het huisvesten van statushouders.

Inmiddels heeft ook een gesprek plaats gevonden tussen het COA en de gemeente Putten. Hierbij is naar voren gekomen dat het COA vasthoudt aan de huisvesting van alleenstaanden gezien het grote aandeel binnen het totaal aan statushouders. Ook is duidelijk geworden dat weinig alleenstaande statushouders voelen om te worden gehuisvest met derden. De gemeente kan en mag dit wel afdwingen. Putten wil tevens huisvesting bieden aan twee gezinnen die tijdelijk verblijven op De Heihaas. Zij blijven graag in Putten wonen boven een verhuizing naar Texel. Voor de langere termijn gaat Putten onderzoeken of leegstaande (overheids)gebouwen zijn in te zetten voor de huisvesting van statushouders. Ook wordt gekeken of statushouders kunnen worden ondergebracht in tijdelijke prefab woningen, woonunits en dergelijke. Hierbij wordt ook gekeken of voor het aanpassen van gebouwen of de bouw van tijdelijke woonruimte subsidie kan worden verkregen van de provincie Gelderland.