• Archief BDUmedia

Ambtenaren moeten klinkende taal spreken

PUTTEN Putten heeft het contract om te meten of door de eigen medewerkers klinkende taal wordt gesproken met een jaar verlengd. Doel is dat de tekst welke door de gemeente wordt verstuurd per brief of e-mail begrijpelijk is voor de ontvanger.

Wijnand Kooijmans

Het blijkt dat 81 procent van de te teksten die door de gemeente wordt verstuurd slecht leesbaar is. Dat vindt het college van burgemeester en wethouders zorgelijk. Het betekent dat vier op de vijf teksten door de inwoners niet wordt begrepen. Dat blijkt uit een recent onderzoek van Loo van Eck over het jaar 2018.

De uitkomst van het onderzoek bevestigt het beeld dat bestaat bij de afdeling communicatie van de gemeente Putten. Zij geven aan dat de teksten welke zij krijgen aangeleverd van een zeer wisselend niveau zijn. Ook uitgaande brieven en e-mails welke het college zelf onder ogen krijgt voldoen, volgens hun eigen bevinding, niet altijd aan de afgesproken schrijfwijze.

Streven van de gemeente is een open, betrokken en uitnodigende houding van de gemeente. Dat houdt, zo vindt het college, onder meer in snel en begrijpelijk communiceren. Besloten is nieuwe medewerkers van de gemeente te trainen in de manier waarop de gemeente zich wil presenteren.

Het aantal licenties wordt door het college wel teruggebracht van 110 naar 50. Dat heeft alles te maken met het feit dat de licenties niet persoonsgebonden zijn maar dat klinkende taal blijft geïnstalleerd op alle computers. Begin 2020 wordt bekeken of voortzetting van het project nog verder is gewenst. De kosten bedragen op jaarbasis 11.000 euro voor de gemeente.

Kritische kanttekening is wel dat binnen het totale ambtelijk apparaat het helder communiceren met de inwoners hoger op het prioriteitenlijst moet worden gezet. Bij het schrijven van brieven en e-mails staat de inhoud en de financiële en juridische aspecten te veel voorop. Terwijl het college vindt dat het communiceren over wat de gemeente doet en hoe dat gezamenlijk wordt gedaan minstens net zo belangrijk is als de inhoud van het beleid.