• Vandaag zal blijken welke partijen de Puttense stemmers hebben weten te overtuigen.

    Wijnand Kooijmans

ANALYSE: Moties in kader verkiezingskoorts

PUTTEN De partijen in de gemeenteraad van Putten moeten zich vandaag bij de kiezers verantwoorden voor het beleid dat in de afgelopen vier jaar is gevoerd. Waarbij de uitkomst omgewis is. Het doen van een prognose komt neer op het draaien aan een rad van avontuur.

Wijnand Kooijmans

Partijen doen tot op het laatste moment hun best de kiezer ervan te overtuigen dat zij het beste beleid hebben gevoerd en het beste met de kiezer voor hebben. Er zijn burgers die daar ongetwijfeld anders over denken. De bewoners van het gebied Steenenkamer krabben zich achter het oor wanneer zij over de zo mooi vernieuwde Harderwijkerstraatweg rijden. Waar ze op de wegen in hun eigen buurt de handen stevig aan het stuur moeten houden om niet van het slechte wegdek af te rammelen.

Raadsleden zullen onmiddellijk roepen dat er mooie plannen liggen en nog verder in ontwikkeling zijn. Maar de bewoners van Steenenkamer moeten wel heel lang geduld hebben.Het doet soms de vraag rijzen of iedereen in Putten wel gelijk wordt behandeld.

In een commissie gaf inmiddels oud-wethouder Ard Kleijer aan dat niemand in Putten onder de brug behoeft te slapen. Maar bij het op straat zetten van een gezin keek de gemeente even de andere kant op. Terwijl het de gemeente was die de betrekkende familie een niet-bonafide schuldhulpverlener had aangewezen. Foutje bedankt.

Een veelvoorkomend verschijnsel in de laatste raadsvergaderingen was het voorbijkomen van zogenoemde moties 'vreemd aan de orde van de dag'. Het betekent dat raadsleden iets willen bereiken over een onderwerp dat niet op de agenda staat, maar door hen wel belangrijk wordt gevonden voor het voetlicht te brengen.

Het is best een goede ontwikkeling te noemen. Een raad die zich kritisch opstelt richting het college van b en w en direct aan de bel trekt wanneer zich onverwachte ontwikkelingen voordoen. De motie van het CDA steentjes te kopen voor het Holocaustmonument in Amsterdam is een prima voorbeeld wat je kunt bereiken met zo'n motie.

WENKBRAUWEN Tijdens de laatste raadsvergadering kwamen er echter twee moties langs waarbij je rustig even de wenkbrauwen kunt fronsen. De SGP wil een wijziging in het functieveranderingsbeleid. Minder bouwen in het buitengebied, maar meer in de rand van het dorpshart. Het lijkt schitterend. Maar moet worden afgedaan als verkiezingspraat. Je stuurt een college dat alleen de boel nog moet beheren, lopende zaken moet afhandelen, niet op pad om te gaan werken aan veranderingen van beleid. Dat soort onderwerpen breng je in tijdens de binnenkort startende college-onderhandelingen.

Zoals de motie van Wij Putten over het starten van de handhavingsprocedure tegen de eigenaar van het pand aan de Bakkerstraat puur verkiezingsretoriek was. Als de motie het haalt kun je je op de borst kloppen en zeggen dankzij ons. Indien de motie het niet haalt - wat gebeurde- kun je roepen 'zie je wel' en wijzen naar 'die' ander.