• Ria Hoving

Anderhalf miljoen voor verbouwing Stroud

PUTTEN Cultureel centrum Stroud krijgt vrijwel zeker 1,5 miljoen euro van de gemeente Putten voor een grote verbouwing. Tijdens de commissievergadering samenleving plaatste alleen het CDA enkele kanttekeningen. De gemeenteraad geeft naar verwachting op 3 december definitief groen licht.

Ria Hoving

Stroud ondergaat door de verbouwing een metamorfose. Het podium wordt verplaatst, waardoor de ontmoetingsruimte groter kan worden. Daar kunnen dan meer activiteiten plaats vinden. Verder krijgt het theater een flexibele tribune, waardoor ook filmvoorstellingen, bedrijfspresentaties en symposia mogelijk zijn. Het dak wordt geïsoleerd en de binnen- en buitenkant worden verfraaid.

Een kwartiermaker gaat de verbouwing begeleiden, hij of zij krijgt ook als taak om extra fondsen te vinden voor een bedrag van 140.000 euro. Dat geld is bedoeld als cofinanciering voor de flexibele tribune.

De verbouwing neemt volgens plan ruim een jaar in beslag, het vernieuwde cultureel centrum is waarschijnlijk in september 2017 gereed. Stroud blijft tijdens de werkzaamheden gewoon open.

GIFT De meeste politieke partijen reageerden tijdens de commissievergadering positief op de gevraagde subsidie, maar het CDA was kritisch. ,,Een investering van 1,5 miljoen euro die niet in de exploitatie is verwerkt, is eigenlijk een gift. Het geld komt uit het budget van het maatschappelijk domein en daarom wil het CDA dit zorgvuldig afwegen'', reageerde Aart Evers namens deze partij.

Wethouder Ard Kleijer gaf aan dat het de bedoeling is dat meerdere zorg- en welzijnspartijen, zoals SWP, Jong Putten, Buurtzorg Jong, de GGD, Cultuur Putten, Theater Stroud en het consultatiebureau gaan samenwerken in het vernieuwde Stroud. Hij sprak de hoop uit dat hierdoor minder kosten worden gemaakt. ,,Ik zie de subsidie als een investering in de zorg- en welzijnstaken van de gemeente'', voegde hij daaraan toe.

Kleijer benadrukte dat het niet de bedoeling is om in Stroud feesten en partijen te organiseren, waardoor met inzet van gemeenschapsgeld concurrentie ontstaat voor de plaatselijke horeca.

BLAUWE ZONE De omvorming van Stroud tot een bruisend dorpscentrum kan mogelijk leiden tot parkeerproblemen in de directe omgeving, omdat de bezoekersaantallen toenemen. De wethouder deed de suggestie om een blauwe zone (gebruik parkeerschijf) in te richten en wees op nabijgelegen parkeerplaatsen achter het gemeentehuis. Kleijer zegde toe onderzoek te laten doen naar realistische en betaalbare oplossingen voor mogelijke parkeerproblemen.