• Plannen voor appartementen op de hoek van de Harderwijkerstraat en Lariksstraat

    gemeente putten

Appartementencomplex mag gebouwd worden

PUTTEN Laseur projectontwikkeing mag elf appartementen bouwen op de hoek van de Harderwijkerstraat en de Lariksstraat. Waar in de commissie Ruimte de meeste leden worstelden met het plan werd in de raad unaniem akkoord gegaan met het plan.

Wijnand Kooijmans

Voor de ChristenUnie was van doorslaggevend belang dat Laseur eerder aan de Garderenseweg achttien goedkope appartementen heeft gebouwd. Het nu aan de orde zijnde plan biedt daarvoor compensatie. Van de elf appartementen zijn er inmiddels al negen verkocht.

De compensatie was in de commissie niet aan de orde geweest. Dat deed bij de ChristenUnie de vraag rijzen of de bouw van elf appartementen in plaats van de zes in het oorspronklijke plan wel gerechtvaardigd is. Arine van den Bor wees op een situatie aan de Bosrand waar de eigenaar geen compensatie is geboden. Wethouder Nico Gerritsen geeft aan dat dit voorval van een totaal andere orde is, maar dat hij bereid is Van den Bor tijdens een kop koffie tekst en uitleg te geven.

 

APART De zes oorspronkelijk geplande woningen bleken in de praktijk niet verkoopbaar. Daarom is nu gekozen voor een aantal goedkopere appartementen en een aantal dure woningen. Elf is wel voor het college van burgemeester en wethouders het maximaal aanvaardbare, zo gaf Gerritsen al eerder te kennen.

 

Jan van den Brink (SGP) wil meegaan in het betreffende plan, maar gaf wel te kennen dat het college niet volgende week opnieuw bij de raad moet aankloppen met een zelfde soort plan. Het toestaan van een hogere bebouwing vindt hij acceptabel, maar wil hij op andere plekken vermijden om niet het dorpse karakter van Putten aan te tasten. Bert Klompenhouwer (VVD) vindt dat het college met de bouwer naar een oplossing heeft gezocht en deze heeft gevonden.

 

PLAN Unaniem stemt de raad ook in met een gewijzigd plan voor de percelen Handelsweg 2 en Husselsesteeg 26. Hier ligt een goedgekeurd plan voor de bouw van vier twee-onder-een-kapwoningen. Dat wordt nu gewijzigd in twee vrijstaande woningen en twee twee-onder-een-kapwoningen. De ontsluiting vindt niet meer plaats via de Handelsweg maar via de Husselsesteeg.

 

Het CDA vindt de nieuwe ontsluiting beter, maar vindt het wel vreemd dat de gemeente met een gewijzigd plan akkoord gaat, omdat dit de aanvrager financieel beter uitkomt. Zijn fractie vindt deze afweging echter niet zwaar genoeg om tegen het totale plan te stemmen.

 

VERZOEK Doorslaggevend voor de overige fracties is dat met het gewijzigde plan tegemoet wordt gekomen aan een verzoek vanuit de gemeenteraad zelf. In het verleden heeft het college de opdracht gekregen om te zien of de woningen verder vanaf het industrieterrein konden worden gerealiseerd en werd gepleit voor een ontsluiting via de Husselsesteeg. Daar is men in geslaagd, zij het dat de eigenaar hiervoor diep in de buidel moest tasten om een stuk grond aan te kopen.