• Vincent Jannink

'Arbeidsmigranten binnen bestaande woningaanbod opvangen'

PUTTEN Er is in de Puttense raad geen meerderheid te vinden voor het plan 150 arbeidsmigranten te huisvesten in twee nieuw te bouwen woongebouwen aan de Hoge Eng Oost. Dat werd duidelijk tijdens de raadscommissie Samenleving.

Wijnand Kooijmans

De fracties van Wij Putten, CDA en Gemeentebelang zijn op voorhand tegen. Bij de ChristenUnie en SGP leven ook de nodige vraagtekens en bedenkingen maar zij willen eerst een besluit van het college afwachten voor een definitief standpunt wordt ingenomen. De mening van de VVD is niet bekend. Herman Luitjes (Wij Putten) geeft aan dat voor zijn fractie de opvang op De Kolthoorn voldoende is en daar voor hem de grens ligt.

Omdat het specifiek gaat over huisvesting voor werknemers van het bedrijf 2 Sisters Storteboom stelt hij zich de vraag of een soort campus ontstaat. ,,Is dat het verhaal waar we in de toekomst mee te maken krijgen? Vinden wij dit sociaal maatschappelijk een wenselijke ontwikkeling. Hoe verhoudt zich dit met een eerlijke verdeling van de lasten en de lusten."

 

TEGEN Aart Evers (CDA) geeft aan dat zijn partij destijds al tegen de komst van arbeidsmigranten naar De Kolthoorn was. Dat standpunt is niet veranderd en geldt ook voor het principeverzoek dat nu is ingediend. Hij vindt dat arbeidsmigranten die in Putten werkzaam zijn binnen het bestaande woningaanbod moeten worden opgevangen. Arbeidsmigranten die in andere gemeenten werken moeten wat hem betreft ook in de betreffende gemeente worden opgevangen.

Henk Koornneef (Gemeentebelangen) vindt dat met de realisering van De Kolthoorn al voldoende is gedaan voor huisvesting van arbeidsmigranten. Bij zijn partij bestaat geen enkele behoefte een tweede locatie te realiseren voor huisvesting van arbeidsmigranten.

 

OMWONENDEN Het college is, zo zegt wethouder Nico Gerritsen, door initiatiefnemer Fides uitzendbureau, geïnformeerd over de plannen. Hen is het advies gegeven eerst contact op te nemen met de omwonenden. Dat is ook gedaan en dat heeft geleid tot een brief van omwonenden aan college en raad waarin zij bezwaren kenbaar maken.

Volgens de wethouder wordt het verzoek behandeld zoals ieder principeverzoek en wordt op dit moment door het ambtelijk apparaat een voorstel aan het college voorbereid. Indien dat leidt tot een positief besluit van het college worden de gebruikelijke vervolg stappen gezet en wordt ook een informatieavond voor omwonenden gehouden. Gerritsen geeft aan dat er ook bij het college nog de nodige vraagtekens bestaan maar het verzoek wel de moeite waard vinden om te onderzoeken.

 

OPVANG Volgens hem werken bij het Puttense bedrijf rond de tweehonderd arbeidsmigranten. Dat maakt dat de opvang dan ook uitsluitend is bestemd voor de opvang van hen. Op dit moment wordt een deel van de betreffende werknemers gehuisvest in Doornspijk. Ook andere bedrijven hebben arbeidsmigranten in dienst. Van hen is geen verzoek ontvangen te voorzien in huisvesting.

Partijen willen wel graag met het college in gesprek wat wel en niet kan binnen de gemeente Putten en welke rol de gemeente daarin speelt en moet spelen.