Ard Kleijer: 'Recreatiesector of huisjesmelkerij?'

PUTTEN ,,Is er nog wel sprake in Putten van een recreatiesector of alleen maar van huisjesmelkerij?" Tot deze uitspraak liet wethouder Ard Kleijer zich verleiden tijdens een extra vergadering van de raadscommissie bedrijfsvoering en economie. Directe aanleiding hiervoor is de gang van zaken rond de sluiting van het Sprielderpark en de daaraan gekoppelde wijziging van het bestemmingsplan. De procedure daarvoor is, gezien de kritiek vanuit de raad, inmiddels stopgezet door het college van burgemeester en wethouders.

Wijnand Kooijmans

Aanleiding voor de uitspraak van Kleijer is dat bij een controle van 1.800 vakantiewoningen er bij 1.100 overtredingen werden geconstateerd. De wethouder maakte duidelijk dat het niet gaan om elfhonderd handhavingszaken, maar dat alleen de parkeigenaren zijn aangeschreven dat de permanente bewoning moet worden gestaakt op straffe van een dwangsom. Ook gaf Kleijer aan dat het niet reëel is te denken dat iedere permanente bewoner een woning in Putten zelf krijgt toegewezen. Mede omdat maximaal dertien procent van de permanente bewoners daarvoor maar in deze gemeente woonachtig was.

De raadsleden maakten duidelijk dat zij niet kunnen ingrijpen als het gaat om het conflict tussen de eigenaren van het Sprielderpark en de bewoners. Dit omdat het stopzetten een zaak is van de eigenaren zelf. Paul van Selm gaf bij aanvang van de vergadering aan dat bij zijn ouders meerdere argumenten een rol hebben gespeeld te stoppen. De dreiging van de dwangsommen, de broze gezondheid en de hoge leeftijd (75 en 77 jaar). ,,Het al of niet wijzigen van het bestemmingsplan speelt geen doorslaggevende rol bij dit besluit", zo maakte hij kenbaar. Bewoners van het park leggen de schuld voor de sluiting wel deels bij de gemeente. Zij vinden dat door de opstelling van het college het park tot de ondergang is gedoemd en dit leidt tot veel emotionele en economische schade voor de bewoners. Van Selm gaf aan dat de bewoners het aanbod is gedaan het park te mogen kopen. Een reactie daarop is niet bekend.

De raadsleden maakten duidelijk dat zij aan geen enkel plan willen meewerken zolang de gemeente geen vaststaand beleid heeft. Henri Luitjes (Wij Putten) vindt dat er zelfs min of meer sprake is van een koehandel tussen eigenaren en gemeente. Hij vindt het ongewenst dat er een deal wordt gesloten tussen eigenaren en gemeente en het college op dit punt uit de bocht is gevlogen. Robbert Hoogendijk (Gemeentebelangen) vindt dat de gemeente de sanering van vakantieparken niet moet faciliteren. Hij vindt de gemeente het illegaal laten bewonen van vakantiewoningen niet moet gaan belonen door een bestemmingsplan te wijzigen. Gerrit van Lagen (SGP) bepleit wel het doorgaan van de controles op permanente bewoning. ,,Anders hebben wij over een paar jaar geen recreatie meer in Putten." Bert Klompenhouwer (VVD) wees erop dat de aanpak alleen is bedoeld om permanente bewoning te beëindigen. ,,Nu zorgen wij voor onrust bij de recreant die economisch van grote waarde is voor onze gemeente."

(Archieffoto ter illustratie).