• Roos Koole

Bedden staan leeg door geldgebrek

PUTTEN Inwoners van Putten kunnen soms niet in verpleeghuizen in Putten of directe omgeving worden opgenomen, ondanks dat er bedden leegstaan. Zorgverzekeraars zijn echter dan niet bereid de benodigde zorgkosten te betalen. Dat maakt dat mensen soms naar verpleeghuizen in Gouda of Delft moeten terwijl ze daar volstrekt niet op zitten te wachten.

Wijnand Kooijmans

Dat gaf wethouder Ard Kleijer aan in de raadscommissie samenleving tijdens de discussie over de toekomstvisie van de zorg binnen de gemeente Putten. De zorginstelling Noordwest Veluwe heeft vier mensen in dienst die met niets anders bezig zijn dan mensen onderdak te brengen in verpleeghuizen. "Het is onverteerbaar hoe de plaatsing van mensen in verpleeghuizen in de praktijk gaat", aldus de wethouder.

Hij gaf tevens aan dat de kosten voor het verstrekken van hulpmiddelen duurder uitvallen dan begroot. Dat heeft alles te maken met de wijze van aanbesteden waar kwaliteit zeventig procent van de voorwaarden uit heeft gemaakt en de kosten maar dertig procent. Putten is overgeschakeld van Welzorg (waarover veel klachten waren) naar de firma Beenhakker. Nieuwe cliënten zijn hierop sinds 1 januari op aangewezen. Welzorg handelt alleen nog lopende zaken af.

Tijdens de vergadering werd, onder meer door inspreker J. Dekker. Hij snapt niet dat bij ouderen huishoudelijke hulp wordt gekort van drie uur naar anderhalf uur per week. "In deze tijd kun je een huis niet schoonmaken. Dit is een onderwerp waaraan meer aandacht moet worden besteed. De nood is erg hoog." Wethouder Kleijer deed de toezegging met een notitie te komen over de bijdrage die inwoners moeten meebetalen aan huishoudelijke hulp. Hierover kan dan in januari een inhoudelijke bespreking worden gehouden in de commissie.

De meeste partijen vinden dat de gemeente uiterst terughoudend moet zijn wanneer het gaat om het eisen van een tegenpresentatie van mensen. Volgens Kleijer wordt dat ook niet dwingend opgelegd maar wordt mensen gevraagd of ze iets voor een ander kunnen betekenen. "Wij vragen beslist geen dingen van mensen die ze echt niet kunnen." In Putten is inmiddels een project gestart rond kwetsbare ouderen. Hieraan nemen meerdere instanties deel, onder andere de huisartsen. "Wij willen voorkomen dat mensen door het vangnet vallen", aldus Kleijer.

Meerdere partijen vinden dat de visie welke het Puttense college van burgemeester en wethouders heeft op de toekomst van de zorg concreter gestalte kan worden gegeven. Henri Luitjes (Wij Putten) dat de visie te veel is gericht op wetsartikelen. Visies uit het verleden moeten naar zijn mening worden losgelaten. 'Er moet meer worden gekeken naar de samenleving, zoals deze nu is. "Okko van Dijk (CDA) geeft aan dat de zorg op de schop moet. Hij vindt dat het niet kan dat ouderen brood uit de mond moeten sparen om de huishoudelijke hulp nog te kunnen betalen."

Het verlenen van goede zorg staat, zo gaf wethouder Kleijer aan, voorop. En niet het overhouden van geld. Dit naar aanleiding van de opmerking dat de gemeente 400.000 euro minder heeft uitgegeven aan huishoudelijke hulp dan het geld dat hiervoor van het Rijk is ontvangen.