• ,,De gemeente en de Bedrijvenkring slaan de handen ineen. Laten we hier een succes van maken."

    Arjan Glas

Bedrijvenkring Putten en gemeente Putten slaan handen ineen

De Bedrijvenkring Putten is in 2015 voortgekomen uit het I.O.P. (Industrieel Overleg Putten). Het samenwerkingsverband wil lokale ondernemers verbinden en bruggen slaan tussen politiek, onderwijs en bedrijfsleven. Bestuurslid Chris Jansen werkt samen met gemeente Putten aan werkgelegenheid.

Arjan Glas

Jansen: ,,In het voorjaar van 2016 heeft de Bedrijvenkring een nieuw bestuur gekregen. Er is sprake van verjonging en nieuw elan. Met Alex Meiling hebben we een enthousiaste voorzitter, met Johan Grift hebben we een ervaren netwerker die jong van geest is. Oud-wethouder Klaas van der werf sluit binnenkort ook aan bij het bestuur. Zo hebben we een gevarieerde samenstelling met ervaren krachten met een divers netwerk. Omdat we niet alleen ondernemers in het bestuur hebben, zijn we in staat om vanuit verschillende invalshoeken naar een zaak te kijken. Als bestuur hebben we meteen een aantal thema's op de agenda gezet: werkgelegenheid, infrastructuur, leegstand industrieterreinen en verbetering van de bedrijventerreinen. De afgelopen periode hebben we overleg gehad met de gemeente. Met als insteek: waarmee kunnen we elkaar helpen? We hebben gesproken over de economische visie en de gemeenschappelijke thema's waar we mee te maken hebben. Het werkgelegenheid thema hebben wij meteen opgepakt. Daarvoor werken we nu samen met de gemeente en een re-integratiebureau."

WERKPLEKKEN ,,Elke gemeente heeft te maken met een groep mensen die op dit moment geen werk hebben. Deze groep bestaat uit verschillende subgroepen. Het gaat om mensen die morgen in een nieuwe baan kunnen starten, maar ook om mensen die een werkervaringsplek nodig hebben om arbeidsritme op te bouwen. Er zijn ook mensen die een bijdrage kunnen leveren via vrijwilligerswerk. De gemeente heeft de doelstelling om deze groep mensen op weg te helpen naar werk.

Hiervoor heeft de gemeente nog onvoldoende contacten met het bedrijfsleven in Putten en de regio. Daarom heeft de gemeente de hulp ingeroepen van een externe partij die hen helpt bij de bemiddeling. Dit re-integratiebureau heeft dan wel de werkplekken nodig om mensen te kunnen plaatsen. Daar komen wij in beeld. De Bedrijvenkring Putten is actief gestart met zoeken naar werkervaringsplekken en vacatures bij onze leden en in ons netwerk. Door deze kansen te bieden aan de doelgroep ontstaat er een grotere kans op plaatsing bij bedrijven. Wij willen hier een succes van maken."

BEHOEFTE ,,30% van deze groep mensen kan meteen aan de slag bij een werkgever. Sommige mensen hebben echter eerst een werkervaringsplaats nodig om arbeidsritme op te doen en werknemersvaardigheden te ontwikkelen op weg naar een baan. Voor hen zoeken we werkervaringsplekken. Voor de mensen die een bijdrage kunnen leveren door vrijwilligerswerk werkt de gemeente samen met Stichting Present. We hebben geïnventariseerd dat er veel behoefte is aan administratieve banen en aan licht productiewerk.

Om de slagingskans groter te maken zijn we specifiek naar dit soort banen op zoek binnen ons netwerk. We hebben tegen elkaar gezegd: laten we met z'n allen de handschoen oppakken om hier een succes van te maken. De gemeente, het re-integratie bureau, en de Bedrijvenkring slaan hiervoor de handen ineen."

RESULTAAT ,,Samen met de arbeidsmakelaar van de gemeente en de bemiddelaar van het re-integratiebureau woon ik eens per maand de werkgeversvergadering bij. We halen dan de nieuwe vacatures op en bespreken de resultaten. We werken heel doelgericht en zoeken specifieke vacatures bij de kandidaten. Voor de Bedrijvenkring analyseer ik de behoefte bij de kandidaten. Dit heeft binnen een half jaar tot een positief resultaat geleid; vanuit ons netwerk zijn er 35 vacatures beschikbaar gesteld aan de gemeente. 35% van deze vacatures zijn vervuld door de kandidaten van de gemeente. Het gaat dan om banen en werkervaringsplekken. Er is matching in de foodbranche, de horeca, bouwbedrijven en de industrie.

Hierdoor is een uitstroom van uitkeringsgerechtigden in banen ontstaan, een goed resultaat van onze samenwerking. Om de uitstroom te vergroten blijven we onze leden activeren. We doen het samen vanuit een positieve benadering. Ik vind het mooi om een brug te slaan tussen gemeente en organisaties. De Bedrijvenkring Putten laat zien dat je met samenwerken en een proactieve houding veel kan bereiken voor de gemeenschap."