• (Archieffoto ter illustratie).

    Robin van Lonkhuijsen

Begeleiding statushouders moet beter

PUTTEN De gemeente Putten heeft verzuimd de regie te nemen bij de begeleiding van statushouders door de Stichting Present. Tot deze conclusie komt het onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix, uitgevoerd in opdracht van de Rekenkamer.

Wijnand Kooijmans

In de opdracht aan Present is bijvoorbeeld niet vermeld wat het beoogde resultaat van de begeleiding moet zijn. Ook is er geen overleg vooraf geweest met de raadscommissie Samenleving. Het ontbrak de stichting aan voldoende kennis rond de gezinshereniging van statushouders. Mondeling was afgesproken dat de kennis elders zou worden ingekocht. Dit is echter niet gebeurd. Present vroeg uiteindelijk een lokaal advocatenkantoor om hulp.

Daarnaast zou Present een vergoeding van onkosten uitkeren aan de vrijwilligers die voor hen werkzaam waren. Het bureau constateert dat dit niet is gebeurd. Inmiddels is de Stichting Welzijn Putten gevraagd deze vergoeding te regelen. De gemeente moet de afspraken vastleggen in een contract.

Algemene conclusie is dat het beter was geweest wanneer de gemeente niet de volledig maatschappelijke begeleiding en re-integratie bij Present had gelegd. Beter was het geweest om meerdere organisaties in te schakelen en taken te verdelen.

In een reactie zegt de gemeente dat de instroom van het aantal statushouders in eerste instantie dusdanig laag was dat de begeleiding kon worden geregeld met vrijwilligers en ambtelijke ondersteuning. Overwogen is wel Vluchtelingenwerk Nederland in te schakelen. Onder meer vanwege de hoge kosten en geringe deskundigheid van de regionale medewerkers van Vluchtelingenwerk is daarvoor niet gekozen.

Inmiddels wordt met alle statushouders een plan van aanpak opgesteld. Afspraken met verschillende partijen zijn ook op papier gezet. Met Vluchtelingenwerk worden afspraken gemaakt over de begeleiding bij gezinshereniging.