• Archief BDU Media

Bewoners hebben voorkeur voor inzameling aan huis

PUTTEN De gemeente Putten verandert per 1 januari 2016 de inzameling van het huishoudelijk afval. Doelstelling is om zoveel mogelijk grondstoffen opnieuw te gebruiken en de hoeveelheid restafval te verminderen.

Om deze doelstelling te halen, worden per 1 januari 2016 diverse wijzigingen ingevoerd.

Melk- en sappakken en blikken kunnen samen met het plastic verpakkingsafval worden aangeboden.

Binnen de bebouwde kom blijven we het GFT-afval wekelijks inzamelen.

In het buitengebied starten we met een proef voor de gescheiden inzameling van GFT. Inwoners kunnen hun GFT elke twee weken gescheiden aanbieden in de daartoe bestemde zakken.

De openingstijden voor het afvalbrengstation worden verruimd.

De blauwe restafvalzakken worden één keer per 14 dagen ingezameld.

In de zomermaanden heeft de gemeente Putten aan de inwoners in de dorpskern (gebied gelegen tussen Gervenhof, Klaas Bosstraat, Dorpsstraat, Kerkplein, Poststraat, Verlengde Dorpsstraat, Kerkstraat, Achterstraat en Molenstraat) gevraagd hun mening te geven over de inzameling van het restafval in de dorpskern. De bewoners konden kiezen tussen:

een keer per 14 dagen het restafval in de gemeentelijke blauwe restafvalzak aan de weg zetten;

het afval in normale afvalzakken aanbieden in twee of drie ondergrondse containers in het gebied.

In totaal zijn 262 huishoudens benaderd en hebben 179 bewoners hun mening gegeven. De inwoners prefereren de inzameling aan huis. Van de deelnemers kiest 65% ervoor om de zakken één keer per 14 dagen aan de straat aan te bieden. De oplossing van de ondergrondse container kan rekenen op 35% van de stemmen. Het college heeft op basis van deze uitkomst besloten om in de dorpskern vanaf 1 januari 2016 elke 14 dagen het restafval in blauwe zakken in te zamelen.

Later dit jaar wordt bekend gemaakt hoe de nieuwe afvalinzameling zal worden uitgevoerd en wat dit voor de inwoners betekent. Vanaf eind 2015 kunnen de inwoners de nieuwe inzameldagen voor 2016 bekijken via de app of downloaden via www.mijnafvalwijzer.nl. Ook worden inwoners geïnformeerd via een persoonlijke afvalwijzer die via de post wordt verzonden en via artikelen op de gemeentelijke informatiepagina en de website.