• Een aantal van de kinderen die handtekeningen hebben ingezameld.

    Wijnand Kooijmans

Bewoners komen spontaan in actie voor houtwal

PUTTEN De houtwal aan de Stationsstraat en de kap en degradatie van de houtwallen in de nieuwbouwwijk Rimpeler moet worden tegengegaan.

Wijnand Kooijmans

 

Dat is de boodschap waarmee meerdere kinderen van woningen in de directe omgeving van de houtwal de straat zijn opgegaan om handtekeningen te verzamelen om de gemeenteraad van Putten op andere gedachten te brengen. Buiten het CDA wordt wat betreft de andere fracties wel de botte bijl in de houtwallen gezet. Mede omdat wethouder Nico Gerritsen aangeeft dat de houtwal langs de Stationsstraat niet gespaard kan worden.

 

Het behoud van de houtwal leeft. Er komt een man het erf op rijden van Bart van Rijn van wie enkele kinderen mee hebben gedaan aan het inzamelen van de handtekeningen. ,,Woont hier Van Rijn", zo is zijn vraag. Dat moet ontkennend worden beantwoord. ,,Ik heb hier nog een stelletje handtekeningen, dan gooi ik ze wel in de bus als hij zelf niet thuis is.''

 

PETITIE Het aantal handtekeningen loopt al aardig richting de driehonderd. Daarnaast is er inmiddels ook een petitie gestart, ondertekend door ook zo'n 280 mensen. Volgens Van Rijn is de handtekeningenactie per ongeluk begonnen en heeft deze inmiddels een grote vlucht genomen. ,,We zijn begonnen in de Stationsstraat. Juist om de gemeente Putten te laten zien dat het niet maar om enkele mensen gaat die graag de houtwallen willen behouden, maar dat het een hele groep is."

 

Tijdens de beperkte actie is bij zo'n dertig huizen om een handtekening gevraagd. Volgens Van Rijn zagen slechts enkelen het belang niet in van mooi en volwassen groen in Putten. Omdat al snel bleek dat het leeft onder de bewoners werd besloten de handtekeningenactie uit te breiden en een grotere groep omwonenden te benaderen.

 

SNOEPJE Anne van Rijn (11): ,,Op bijna alle adressen waar iemand thuis was werd door de mensen een handtekening gezet. Echt niemand wil dat de laatste bomen bij ons in de straat alsnog worden gekapt. Als beloning kregen we hier en daar ook een snoepje." Haar moeder beaamt dat lang is gezegd dat de houtwal langs de Stationsstraat gespaard bleef. ,,Toen we de tekeningen gingen bekijken bleek deze ineens wel te worden weggehaald."

 

Op de petitie kunnen mensen die het mooie Puttense landschap met oude bomen en houtwallen een warm hart toedragen hun stem kwijt. Van Rijn: ,,We willen het gemeentebestuur duidelijk maken dat het breed leeft en het nu eens niet bij woorden moet blijven. Gewoon kappen met kappen."

 

STOREND P. Brandsma, ook wonend aan de Stationsstraat, stoort zich vooral aan de brief die buurtbewoners van Gemeentebelangen hebben gekregen en waarin de schuld bij burgemeester en wethouders wordt gelegd.

Volgens haar heeft nooit een partij gereageerd op kritische geluiden uit de Stationsstraat. Pas nu de bewoners breder in actie komen wordt, volgens haar, de politiek wakker.