• Wijnand Kooijmans

Bewoners teleurgesteld om keuze voor forse rotonde

PUTTEN Wethouder Roelof Koekkoek kiest voor de aanleg van een rotonde met een doorsnede van 63 meter als vervanging van de huidige rotonde Garderenseweg, Calcariaweg en Bosrand. Volgens hem is de verkeersveiligheid hiermee het meest gediend en hoeft er minder bos te worden opgeofferd.

Wijnand Kooijmans

Hij werkt nu aan een voorstel voor het college van burgemeester en wethouders dat daarna wordt voorgelegd aan de commissie Ruimte uit de gemeenteraad. Met meerdere betrokken partijen is volgens de wethouder vier tot vijf keer gesproken om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Daarbij waren zowel voor- als tegenstanders. Vooral van mensen die dicht bij de rotonde wonen zegt hij instemming te ontvangen over het gekozen ontwerp.

 

GESCHOFFERD De Buurtbewonersgroep (BBG) Calcaria voelt zich geschoffeerd door het Puttense college van burgemeester en wethouders. Zij wijzen het plan van Koekkoek af. Na de presentatie van de eerste plannen is de Bewonersgroep opgericht. Sinds begin 2017 is door hen, namens een groep omwonenden, overleg gevoerd met de gemeente Putten om te zien of overstemming kan worden bereikt over een oplossing voor een verbeterde rotonde.

De huidige rotonde heeft een diameter van 26 meter. Het plan van wethouder Koekkoek houdt een rotonde in, volgens de bewonersgroep, die zes keer zo groot is. Hun vrees is dat het gehele Natura 2000 bos op de hoek van de Garderenseweg en de Calcariaweg hiervoor moet worden opgeofferd. Het gaat om ruim 170 bomen. Naast diverse andere ingrijpende verandering. Volgens hen wordt daarmee het landschappelijk karakter van het gebied aangetast.

 

TELEURGESTELD De bewonersgroep geeft aan teleurgesteld te zijn dat de wethouder de resultaten van het overleg en de daarin gemaakte afspraken nu naast zich neerlegt en toch kiest voor een grote rotonde. Ze betreuren het dat de gemeente, ondanks aangedragen alternatieven, keer op keer kiest voor geldverslindende megarotondes. Hun conclusie is dat men als burger wel wordt gehoord maar dat hier uiteindelijk door de gemeente niets mee wordt gedaan. Ze voelen zich als een roepende in de woestijn.

Koekkoek zegt als reactie dat bij de gesprekken ook de fietsersbond en verkeersadviseur Marcel Scheffer van de politie Noord- en Oost Gelderland zijn betrokken. De laatste zegt dat bij de rotonde, zoals de actiegroep dat wil, vrachtwagens de afslag naar de Bosrand niet kunnen nemen, zonder in de problemen te komen met de hoeken waarop ze uitzicht hebben. Dat vindt de wethouder onwenselijk.

 

FIETSPAD Volgens Koekkoek zijn wel dertig modellen van rotondes de revue gepasseerd, ook uit omliggende gemeenten. Waar als enige overeenstemming bestaat is, zo zegt hij, dat gekozen moet worden voor vrijliggende fietspaden. Alleen over de afstand tot de weg wordt verschillend gedacht. Het uit de voorrang halen van de fietsers ziet Koekkoek ook niet als een goede zaak.