• Koen Suyk

Bewonersavond over nieuw ontwerp herinrichting Garderenseweg

PUTTEN Over de herinrichting van de Garderenseweg wordt maandag 19 september van 19.30 tot uiterlijk 22.00 uur een bewonersavond gehouden. De gemeente wil tijdens deze bijeenkomst een toelichting geven op het nieuwe ontwerp voor de herinrichting van de Garderenseweg. De bijeenkomst is in Stroud, aan de Brinkstraat 91 in Putten (de zaal is geopend vanaf 19.15 uur). Aanwonenden en direct belanghebbenden zijn persoonlijk uitgenodigd, maar iedereen is van harte welkom.

Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorgenomen besluit genomen over een nieuw ontwerp voor de herinrichting van de Garderenseweg. Dit nieuwe ontwerp wijkt fundamenteel af van het Voorlopig Ontwerp (VO), dat voor de zomer ter inzage heeft gelegen. Het VO ging nog uit van vrijliggende fietspaden; het nieuwe ontwerp heeft fietsstroken. De belangrijke overweging voor deze fundamentele wijziging is de inhoud van een groot aantal zienswijzen. Het ontbreken van (voldoende brede) voetpaden en de afname van het aantal parkeerplaatsen waren de belangrijkste punten van kritiek.

Tijdens de bewonersavond van 19 september wil de gemeente graag de reacties van de bewoners horen op dit aangepaste ontwerp. Bewoners kunnen ook schriftelijk of per e-mail (garderenseweg@putten.nl) hun voorkeur doorgeven tot uiterlijk woensdag 5 oktober.

De ontwerptekening is vanaf dinsdag 20 september digitaal in te zien via www.putten.nl.

Met deze stap hoopt het college te komen tot een breed gedragen ontwerp dat op maandag 10 oktober 2016 ook nog zal worden besproken in de Commissie Ruimte. Nadat ook de commissieleden de gelegenheid hebben gehad om over het nieuwe ontwerp en de reacties te spreken, heeft het college het voornemen om op dinsdag 11 oktober 2016 een definitief besluit te nemen.

Uitvoering van de plannen voor de herinrichting van de Garderenseweg (het gedeelte tussen de rotonde Bosrand/Calcariaweg en de rotonde Voorthuizerstraat) staat gepland voor het jaar 2017.