• ANP Foto

'Bijna iedereen rijdt te hard in de Arendstraat'

PUTTEN Het burgerinitiatief van bewoners van de Arendstraat, waarin zij vragen om verkeersremmende maatregelen, is een zaak van het college van burgemeester en wethouders. Maar de commissie economie, bestuur en openbare ruimte krijgt wel eerst de kans het college te voorzien van een advies.

Wijnand Kooijmans

Het leidde in de raadsvergadering nog wel tot een korte confrontatie tussen Robin Hoogendijk (Gemeentebelangen) en collega-raadsleden. Aanleiding was onder meer de woordvoering van Ewoud 't Jong (SGP). Hoewel hij niet inhoudelijk op het verzoek wilde ingaan, gaf hij wel aan dat een verzoek dat door burgers wordt ingediend aandacht verdient, ook als het geen zaak is van de raad. Dat maakt dat 't Jong ook blij is dat de commissie eerst een advies kan uitbrengen en het college het verzoek daarna zal behandelen op een wijze zoals behandeling ook door de raad zou plaatsvinden.

KRITIEK Hij kreeg daarin steun van Herman Luitjes (Wij Putten) en Reinie Verschoor (CDA). Dat stuitte op verzet bij Hoogendijk, die zich stoorde aan de in zijn ogen overbodige woordvoering. Hij gaf aan met een ordevoorstel te willen komen om herhaling bij dit soort zaken in de toekomst te voorkomen. Dat kwam hem weer op kritiek te staan. Burgemeester Henk Lambooij gaf aan dat er maar van uit moet worden gegaan dat Hoogendijk alleen maar wilde aangeven dat ook diegenen die niet het woord voerden, niet tegen een burgerinitiatief zijn.

VERKEERSDREMPEL De bewoners van de Arendstraat vinden vooral dat er veel te hard wordt gereden in hun straat. Het liefst willen ze een verkeersdrempel aan het begin van de straat. In een gesprek heeft wethouder Roelof Koekkoek aangegeven dat er geen drempel geplaatst mag worden na een provinciale rotonde.

SNELHEID De bewoners geven aan dat het uitgangspunt van hun burgerinitiatief echter recht overeind blijft. Ze willen gewoon dat weggebruikers zich aan de snelheid gaan houden. Tijdens een snelheidsmeting bleek dat 93 procent van de weggebruikers zich niet hield aan de maximum toegestane snelheid. Daarvan reed elf procent harder dan 45 kilometer per uur.

BETERE AFBAKENING De bewoners willen dat er een betere afbakening van hun woonwijk komt. De straat voelt, zo vinden zij, nu te veel aan als een 50 kilometer zone. Bovendien is de overgang van de Nijkerkerstraat van tachtig naar dertig kilometer fors. Daarom vinden bewoners ingrijpen noodzakelijk.

Vermoedelijk vindt behandeling plaats in januari of februari.