• Piroschka van de Wouw

Boete voor Puttenaar wegens hennepkwekerij in woning

PUTTEN Een inwoner van Putten moet een boete van 353,45 euro betalen aan de gemeente Putten, omdat hij, in een periode dat hij een uitkering ontving, de gemeente niet heeft geïnformeerd over zijn gewijzigde levensomstandigheden. De Puttenaar had bezwaar aangemaakt tegen te boete, maar dat bezwaar is door het college ongegrond verklaard.

Wijnand Kooijmans

Onder meer speelt een rol dat de betrokkene in de periode van 21 december 2017 tot 22 februari 2018 niet zijn hoofdverblijf had in Putten. Ook werd een hennepkwekerij aangetroffen. Dat was voor het college reden het recht op een uitkering in te trekken en de man tevens een boete op te leggen.

TERECHT GEHANDELD De Puttenaar tekende beroep aan tegen de boete, maar de onafhankelijke commissie bezwaarschriften vindt dat het college terecht heeft gehandeld. Hierbij baseert men zich op verklaringen die de man heeft afgelegd tegenover zowel de politie als de sociale recherche. De conclusies over de aanwezigheid van een hennepkwekerij in de woning zijn bovendien gebaseerd op eigen onderzoek van de politie.

VERKLARING In een later stadium gaf de man aan dat het feit dat hij tijdelijk elders zou hebben gewoond berust op een miscommunicatie. Op basis daarvan zou door de politie en sociale recherche ten onrechte de conclusie zijn getrokken dat hij niet zijn hoofdverblijf had in Putten. De commissie twijfelt echter niet aan de verklaringen die de man in eerste instantie heeft afgelegd. Bij het afleggen daarvan is, zo oordeelt de commissie, geen sprake van een onaanvaardbare druk. Ook zit er enige tijd tussen het afleggen van de verklaring en de ondertekening. De man had daardoor, zo vindt de commissie, voldoende tijd zich te bezinnen over de ondertekening van de eerste verklaring.

BANKAFSCHRIFTEN Ook de door de Puttenaar overlegde bankafschriften worden niet als legitiem ervaren om het standpunt van het college onderuit te halen. Hieruit valt, zo vindt de commissie, wel op te maken dat de man regelmatig in Putten verbleef, maar niet dat hij hier zijn hoofdverblijf had. De commissie ziet dan ook geen reden voor het college om de boete in te trekken.  

Het advies om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren wordt nu door het college overgenomen.