• De twee bomen staan ook direct langs de Stationsstraat en worden als beeldbepalend gezien.

    Wijnand Kooijmans

Bomen Mennestraat mogen niet worden gekapt

PUTTEN Twee bomen aan de Mennestraat in Putten mogen niet worden gekapt. De aangevraagde kapvergunning is geweigerd door het college van burgemeester en wethouders.

Wijnand Kooijmans

De aanvrager gaf aan dat twee jaar geleden de heg al is weggehaald omdat deze er niet uitzag bij de aankoop van de woning. Nu wil de aanvrager de twee bomen kappen om een heg van klimop te kunnen aanplanten en een nieuw muurtje te laten plaatsen. De huidige muur is totaal ontzet door de boomwortels. Het gaat om twee Hollandse lindes.

Het college geeft aan dat de twee bomen op de lijst staan met waardevolle bomen. Dat betekent dat ze alleen bij zwaarwegende belangen mogen worden gekapt. De bomen hebben, zo wordt aangegeven, een waarde voor het stads- en dorpsschoon en zijn beeldbepalend voor de omgeving. Dat beeld verandert bij het kappen.

Door het college wordt erkend dat het tuinmuurtje langs de erfgrens voor de boomwortels aan de kant wordt gedrukt met schade en overlast tot gevolg. De waarde van beide bomen overstijgt in de visie van het college echter de overlast. Ook worden mogelijkheden gezien het tuinmuurtje te laten repareren met behoud van de bomen. Dat maakt dat de aangevraagde vergunning wordt geweigerd.