• Archief BDUmedia

Bomen mogen wijken voor fietsenstalling Garderenseweg

PUTTEN Door de gemeente Putten mag een fietsenstalling worden geplaatst aan de Garderenseweg. Hiervoor mogen drie beuken en vijf acacia's worden gekapt.

Wijnand Kooijmans

Tegen het plan was bezwaar ingediend door de Stichting voor Natuur- en Milieubescherming Putten. Dat was vooral gericht tegen het kappen van de bomen. De plaatsing van de fietsenstalling valt samen met de reconstructie van de Garderenseweg maar staat juridisch los van de plannen voor de aanleg van een grotere rotonde op de plek van de huidige rotonde op de kruising met de Bosrand en de Calcariaweg.

Dat maakt dat de commissie bezwaarschriften niet het bezwaar deelt dat het college op dit moment nog geen besluit mag nemen over de komst van de stalling en het rooien van de bomen. Ook wordt niet de kritiek gedeeld dat de bomen een dusdanige beeldbepalende waarde hebben dat ze daarom niet mogen worden gerooid.

AANVULLING Wel heeft het college van burgemeester en wethouders nog een aanvullende motivatie aangebracht als het gaat om de kritiek dat door het kappen van de bomen de laanstructuur wordt onderbroken. Aangevoerd wordt dat de te kappen bomen zich aan het begin van de weg beginnen, gerekend vanaf Putten.

Door het kappen van de bomen is er, zo wordt erkend, weliswaar sprake van een korte onderbreking van de laan. Gezien de totale lengte van de weg komt, zo vindt het college, de beeldbepalendheid van de laan niet in gevaar. Door de jaren heen zijn er vooral op de plek waar de bomen nu worden gerooid al bomen verwijderd en opnieuw ingeplant. Hierdoor is een onrustig beeld ontstaan.

RECONSTRUCTIE Ook wordt er op gewezen dat op dit moment uitvoering wordt gegeven aan de reconstructie van de Garderenseweg. Onderdeel hiervan is het doortrekken van de laanstructuur richting dorpskern. Hier worden 32 Tulpbomen geplant. Eerder stonden hier weliswaar ook bomen maar dat waren er minder in aantal en van mindere kwaliteit.

Dat maakt dat het college het advies heeft overgenomen van de commissie bezwaarschriften het bezwaar ongegrond te verklaren.