• Archief BDUmedia

Boom mag niet worden gekapt

PUTTEN Een waardevolle boom aan de Postweg in Putten mag niet worden gekapt. Een verzoek hiertoe, ingediend namens een inwoonster van deze plaats, is voorlopig afgewezen door het college van burgemeester en wethouders.

Wijnand Kooijmans

De aanvraag was ingediend in verband met bouwplannen. Het college vindt dat eerst moet worden gekeken of vervangende nieuwbouw op het perceel mogelijk is waarbij de boom kan worden behouden.

Aanpassing van de bouwgrens is daarbij niet onbespreekbaar. Pas wanneer uit een deskundigenrapportage blijkt dat nieuwbouw niet of bijna niet mogelijk is het college bereid medewerking te verlenen aan het kappen van de boom. Zij het onder voorwaarden.

PERCEEL Het college vindt dat het beschermen van een boom niet zover mag gaan, dan er geen enkele nieuwe ruimtelijke ontwikkeling op dit perceel mogelijk is. Het is, zo zegt het college, duidelijk dat schaduwwerking van de boom beperkend kan zijn voor de plaatsing van zonnepanelen. In een boomrijke gemeente als Putten komen dit soort situaties op meer plekken voor.

Volgens het college zijn er alternatieven denkbaar voor duurzame energie die niet koste van bomen gaan. In de afweging of een boom mag worden gekapt is daarom de plaatsing van zonnepanelen geen punt van overweging.