• Richard van der Poll
  • Richard van der Poll
  • Richard van der Poll
  • Richard van der Poll

Bordjes voor leden OnuitPuttenlijk Duurzaam

PUTTEN De leden van OnuitPuttenlijk Duurzaam ontvangen een lidmaatschapsbord dat bij de ingang van het bedrijfsgebouw geplaatst kan worden. Vier leden hebben inmiddels hun bordje hangen.

Arjan Glas

Als voortrekker van het initiatief OnuitPuttenlijk Duurzaam ontving Alex Meiling van Meiling Meesterschilders het eerste bordje uit handen van ambassadeur Kees Koster. Ook Richard van der Poll van Accent Communicatiemakers, Martijn Stoffelsen van Rabobank Randmeren en Jaco Zegers van Kolmer Elektromotoren ontvingen een bordje van Kees Koster. Om de impact van het lidmaatschap zichtbaar te maken zullen de komende periode alle achttien leden een bord ontvangen dat bij de ingang van hun bedrijf geplaatst kan worden.

EIGEN MANIER ,,Het valt op dat elk van deze vier deelnemers op een eigen manier met duurzaamheid bezig is", vertelt ambassadeur Kees Koster. ,,Bij Meiling is dat vooral het People-aspect door in samenwerking met de gemeente en Concerned mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren. Bij Accent ligt de nadruk op het uitdragen van de duurzame boodschap. Accent ontwikkelt de website en de communicatiemiddelen van OnuitPuttenlijk Duurzaam. Rabobank Putten investeert in een duurzame relatie met de lokale gemeenschap door verbinding te maken en het bankgebouw open te stellen voor leden, ondernemers en verenigingen. Het pand kan gebruikt worden voor bijeenkomsten of vergaderingen. De bank is dan een ontmoetingsplek", stelt Koster. Hij vervolgt: ,,Bij Kolmer Elektromotoren ligt de focus op innovatie en scholing op het gebied van duurzaamheid. Net toen ik het bordje kwam aanbieden kwamen leerlingen van Groevenbeek Putten op leerbezoek."

WERKGROEPEN OnuitPuttenlijk Duurzaam heeft drie doelen geformuleerd waaraan het met drie werkgroepen werkt. Het eerste doel is vermindering van energieverbruik en CO2 uitstoot. Het tweede doel is om kennis en bewustwording over verduurzaming te creëren binnen de gemeenschap. Het derde doel is verhoging van het sociale rendement door mensen meer te laten participeren in de samenleving. Waar mogelijk, door kansen te bieden op de arbeidsmarkt.

De werkgroep energie is begonnen met een nulmeting bij de bedrijfspanden van de deelnemers. Diverse leden zijn al gestart met besparingsmaatregelen. Sommige organisaties staan voor de uitdaging om te investeren in kostbare maatregelen die op termijn besparingen zullen opleveren. Inductieverlichting blijkt zeer geschikt om energie en kosten mee te besparen bij kantoorpanden. Veel leden zoeken naar manieren om op brandstof en gas ter besparen. Diverse leden werken al met energiezuinige machines.

De werkgroep bewustwording wil bedrijfsleven en burgers betrekken bij het duurzaamheids thema. Op termijn zullen organisaties, overheid, verenigingen, stichtingen en scholen benaderd worden met acties om de bewustwording, betrokkenheid en enthousiasme op gang te brengen.

De werkgroep Social Return on Investment is bezig om organisaties te adviseren bij het laten participeren van zoveel mogelijk mensen. Hiervoor wordt samengewerkt met de leden, verenigingen, bedrijven en de gemeente.

Op 5 september, van 14.30-17.30 uur, is de volgende bijeenkomst van OnuitPuttenlijk Duurzaam bij Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer.