• Wijnand Kooijmans

Bouwen met nul op de meter

PUTTEN Het bestemmingsplan voor de bouw van de 28 woningen op het terrein van Matchpoint moet rond 1 februari ter inzage liggen. Daarnaast moet er met nul op de meter worden gebouwd.

Wijnand Kooijmans

Dat is het resultaat van twee moties die door de Puttense gemeenteraad zijn aangenomen. De motie over de haast met het bestemmingsplan werd ingediend door Herman Luitjes (Wij Putten), mede namens de SGP en ChristenUnie, maar kreeg de steun van de totale raad. De partijen zijn bang dat, wanneer de gangbare procedures worden gevolgd, het bestemmingsplan pas rond oktober ter inzage komt. Men is echter voorstander de definitieve vaststelling nog voor de zomervakantie af te ronden.

WONINGNOOD De haast is mede ingegegeven door de woningnood die in Putten heerst. Daarnaast speelt een rol dat het gaat om bouwen in de sociale sector. De kritische noot kwam van Robin Hoogendijk (Gemeentebelangen) die het vreemd vindt dat een motie van zijn partij in maart van dit jaar werd weggestemd door de coalitiepartijen. Terwijl daarin ook al de haast werd bepleit.

De garantie dat de motie wordt uitgevoerd kreeg Hoogendijk wel van wethouder Nico Gerritsen. Al durft hij niet te zeggen of de datum van 1 februari precies wordt gehaald. Als nieuws kon hij de raad melden dat tijdens regionaal overleg met de provincie is besloten dat kwaliteit van de woningbouw voorrang krijgt boven de kwantiteit. Dat maakt, volgens hem, de weg vrij meer te bouwen naar behoefte.

BEVOLKING De bevolking wordt bij het plan betrokken zodra het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Dan ook wordt de commissie Ruinte betrokken bij het plan al zijn grote wijzigingend dan niet meer mogelijk, zo hield de wethouder de raad voor.

De tweede motie rond nul op de meter kreeg niet de handen van de volledige raad op elkaar. Gemeentebelangen en CDA stemden tegen. De motie werd ingediend door Lubbert van den Heuvel (ChristenUnie), mede namens Wij Putten en SGP. Minimaal moeten de woningen gasloos worden.

Voor de tegenstemmers weegt zwaar dat de bouwkosten duurder worden, naar schatting tussen de vijf- en vijftienduizend euro. Ze vinden dat hierdoor het uitgangspunt in gevaar komt dat het om sociale woningbouw gaat en dat dat tot vertraging leidt.

WETHOUDER Wethouder Gerritsen zegt dat het 'nul op de meter' los staat van het ter inzage leggen van het bestemmingsplan en in dat opzicht ook niet tot vertraging hoeft te leiden. Volgens hem is het mogelijk een extra hypotheek te krijgen voor duurzaam bouwen.

DUURZAAMHEIDSFONDS Volgens de wethouder is het niet mogelijk gemeentelijk geld uit het duurzaamheidsfonds uit te trekken om zo een bijdrage te leveren aan het bouwen met nul op de meter. Het college kan zich achter de motie scharen en komt met een voorstel hoe daaraan tegemoet kan worden gekomen.