• Gemeente Oldebroek

Brede steun van bewoners voor plan Sprielderweg en Calcariaweg

PUTTEN Met extra verkeersmaatregelen komt de gemeente Putten tegemoet aan de wensen van bewonerswerkgroep als het gaat om de herinrichting van de Calcariaweg en de Sprielderweg. Met de totale werkzaamheden is een bedrag gemoeid van 577.300 euro.

Wijnand Kooijmans

Al jaren zijn er regelmatig vragen gesteld over de Calcariaweg en de Sprielderweg. Het ging dan om de snelheid van het verkeer, de oversteekplaats bij de speelvoorzieningen, de bocht in de weg en het onderhoud van de weg. Dat heeft in 2015 geresulteerd in de oprichting van een bewonerswerkgroep en het inzamelen van handtekeningen. Daarbij heeft tachtig procent van de bewoners getekend.

Na twee bewonersavonden zijn er afspraken gemaakt over het onder meer naar voren halen van het groot onderhoud aan de rijbaan. Naar aanleiding van de laatste bewonersavond is er een nieuwe samenstelling tot stand gekomen van de bewonerswerkgroep. Met hen is verder overleg gevoerd door de gemeente. Dat heeft geresulteerd in een plan waarvan wordt verwacht dat het aantal klachten over deze wegen afneemt. Maar ook de verkeersveiligheid en de leefbaarheid toenemen.

INRICHTING De nieuwe inrichting van de Calcariaweg en de Sprielderweg heeft, zo denkt het college van burgemeester en wethouders, een positief effect op het gedrag van de weggebruiker. De rijbaan wordt versmald, voetpaden worden verbreed en er worden fietsstroken volgens de nieuwste richtlijnen aangelegd.Fietsers nemen hierdoor een prominente plek in op de weg. Doel is dat het gemotoriseerd verkeer daardoor eerder is geneigd achter de fietser te blijven. Bij het inhalen worden meer ruimte in acht genomen hetgeen de veiligheid van de fietsers eveneens ten goede komt.

FLITSPALEN OVERBODIG Volgens het college heeft dit een gunstig effect op de snelheid. En dat is juist het punt waarover de buurtbewoners het meest klagen. In het plan wordt daarnaast een reeks aan onderbrekingen aangebracht in de parkeerstrook langs de Sprielderweg. De onderbrekingen worden benut om groen aan te leggen of om oversteken te verkorten. Hierbij is een zo goed mogelijke afweging gemaakt tussen de onderbrekingen en de te verdwijnen parkeerplaatsen.

De bocht wordt verbreed zodat voertuigen elkaar gemakkelijker kunnen passeren. Ook kan de bocht in een meer vloeiende lijn worden genomen. Bij de oversteek naar de Peppelhoeve is een voetgangersoversteekplaats volgens de laatste richtlijnen aangelegd.

GEDRAGEN De extra verkeersmaatregelen maken dat het plan op brede steun van de bewoners mag rekenen. Niet alle wensen van bewoners kunnen overigens worden ingewilligd. Zo maakt één bewoner zich hard voor de terugkomst van flitspalen in de straat. Overleg met de politie levert als resultaat op dat de politie de situatie niet als verkeersonveilig beoordeelt. Dat maakt dat niet op het verzoek wordt ingegaan.

Door de maatregelen is er bovendien een extra reden aan te nemen dat de flitspalen overbodig zijn. De weginrichting dient het juiste gedrag af te dwingen, zo is het oordeel. Indien de gemeenteraad akkoord gaat kunnen de werkzaamheden, zo wordt verwacht, in de tweede helft van dit jaar van start gaan.