• Archief BDU Media

Burgemeester A.J. Berkhouthof en Boswachter Kieftpad nieuwe straten in Putten

PUTTEN Het college van burgemeester en wethouders van Putten heeft dinsdag opnieuw twee straatnamen vastgesteld. Dit keer niet voor de nieuwbouwwijk Rimpeler, maar voor twee afzonderlijke straten. De Burgemeester A.J. Berkhouthof is de naam voor de woonstraat die ontstaat door het bouwplan aan de inbreidingslocatie Matchpoint. Het Boswachter Kieftpad is de nieuwe naam voor de huidige Lijsterbeslaan in het Putterbos.

In de periode 1978 tot 1997 was Adrianus Jacobus (Aad) Berkhout (1932-2001) een zeer betrokken 'burgervader' die veel voor de Puttense samenleving heeft betekend. Veel inwoners van Putten denken nog steeds met warme gevoelens aan hem terug. Als ex-wethouder van Arnhem trad Berkhout in 1978 aan als burgemeester. Het was een periode van economische recessie. Met vriendelijkheid en overtuigingskracht kweekte hij begrip voor de financiële situatie. Bovendien wist hij, samen met de wethouders, zeer slagvaardig met de situatie om te gaan. Door alle tegenslagen heen was het belastingniveau in Putten lange tijd het laagste van Nederland. Onder zijn leiding onderging het toenmalige winkelcentrum een metamorfose en kwamen er voorzieningen als een openbare gemeenschappelijke bibliotheek. Ook op sociaal-cultureel gebied veranderde er veel. 

Met de Burgemeester A.J. Berkhouthof wordt Berkhout op een eervolle wijze herdacht als een man die van grote waarde is geweest voor de Puttense samenleving. De gevarieerde en groene wijk die ontstaat op de inbreidingslocatie Matchpoint symboliseert naar de mening van het college de wijze waarop hij zijn ambt als burgemeester heeft ingevuld: een 'burgervader' voor alle Putters en Puttenaren, ongeacht leeftijd en afkomst, en met passie voor een groen Putten. De uitvoering van het bouwplan op de locatie Matchpoint start waarschijnlijk dit najaar. Volgens de huidige planning worden de eerste woningen halverwege 2020 opgeleverd. Rond die tijd zal ook het straatnaambord worden onthuld.

BOSWACHTER KIEFTPAD Peter Kieft (1907-1984) was boswachter in het Putterbos van 1930 tot 1984. Hij wijdde zich ruim 50 jaar plichtsgetrouw aan het beheer van het bos. Kieft stond bekend als iemand met een natuurlijk gezag. Bovendien was hij rijksveldwachter, waardoor er weinig houtdiefstal plaatsvond in zijn bossen en er ook bijna niet gestroopt werd. Met behulp van bosarbeiders maakte hij het Putterbos veel toegankelijker. Zo legde hij onder andere de volgende wegen aan: Emmalaan, Wilhelminalaan, Julianalaan, Prins Hendrikweg, Driewegenweg, Berkenlaan en de Grietweg.

Met het Boswachter Kieftpad wordt Peter Kieft op een bijzondere wijze herdacht als een man die van grote waarde is geweest voor de Puttense samenleving. Als boswachter heeft hij het Putterbos mede vorm gegeven. De huidige Lijsterbeslaan, die nu naar hem wordt vernoemd, heeft hij zelfs eigenhandig aangelegd. Daarnaast heeft hij ook bijzondere verdiensten gehad in de periode 1940-1945. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ving hij vluchtelingen op in zijn huis en in een schuilkelder op zijn erf. Omdat hij de functie van veldwachter had, mocht hij na spertijd de straat op. Zo kon hij vele plaatsgenoten helpen. Peter Kieft is tot aan zijn dood op 77-jarige leeftijd boswachter gebleven. Het college vindt de vernoeming een passend eerbetoon aan een bijzondere man. De onthulling van het straatnaambord vindt naar verwachting na de zomer ats.