• Lex van Lieshout ANP XTRA

Burgemeester Lambooij vreest legere portemonnee bij burger

PUTTEN Burgemeester Henk Lambooij van de gemeente Putten gelooft niets van de uitspraak van het kabinet dat alle inwoners er dit jaar financieel op vooruit gaan. Hij vreest vooral dat de directe gevolgen van het klimaatakkoord groot zullen zijn.

Wijnand Kooijmans

Lambooij deed deze uitspraak tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Putten. Volgens Lambooij geeft het kabinet aan dat de gevolgen worden gecompenseerd door de verlaging van de inkomstenbelasting. Maar hij stelt daar tegenover dat er een inflatiecorrectie van 2,5 procent wordt verwacht, de btw stijgt van zes naar negen procent, de autoverzekering flink duurder wordt.

STREEP ,,Wanneer je dan ook nog geld moet uitgeven voor een warmtepomp en isolatie terwijl je op fossiele brandstof aangedreven auto in rap tempo aan waarde vermindert dan moet ik nog zien dat er onder de streep werkelijk aan verbetering valt waar te nemen." Lambooij wees tevens op de verplichte asbestsanering die vooral voor de bewoners van het buitengebied nog een extra forse kostenpost meebrengt.

Lambooij verwacht dat het vooral de gemeenten zullen zijn die met de uitvoering van het klimaatakkoord worden belast. Voor de gemeente Putten wordt dat, in zijn ogen, de komende jaren een hele toer. Puttens eerste burger stak vooral de agrariërs een hart onder de riem. ,,Ik hoop dat het na een jaar van extreme droogte, de kosten voor fosfaatrechten, dalende melkprijzen die nu gelukkig weer boven de kostprijs zitten en de gevolgen van de 'fripronil-affaire' nu ook voor hen een goed jaar mag worden."

INCIDENTEN Het deed Lambooij deugt te mogen constateren dat de jaarwisseling in Putten zonder incidenten is verlopen. Dit mede gezien in het licht van de beelden uit Scheveningen die laten zien dat het ook fout kan gaan.

Burgemeester Lambooij is weinig hoopvol gestemd als het gaat om de kosten voor de jeugdzorg. Nationaal, zo heeft hij gelezen, loopt het tekort op tot 850.000 miljoen euro. Maar ook in Putten is dit, zo zegt hij, geen eenvoudig dossier. ,,Het is mooi en waardevol om de ambitie te hebben een zorgzame en barmhartige gemeente te zijn maar het ook verstandig de kosten daarbij niet uit het oog te verliezen."

POSITIEF Lambooij gaf aan zijn   speech positief te willen afsluiten. Dat door middel van de voorlopige gegevens van de politiecijfers. Hieruit blijkt dat het aantal misdrijven in 2018 met tien procent is gedaald. ,,Een compliment aan onze politie is dan ook zeer op z'n plaats. Zij kunnen het echter niet alleen: samen met u als alerte burger kunnen we van Putten een nog veel veiliger gemeente maken."