• De participatieraad gaat over allerlei zaken op het gebied van Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet.

    Participatieraad

Burgerplatform wil weten wat er leeft in sociaal domein

PUTTEN De Puttense participatieraad organiseert aanstaande maandag een burgerplatform, waarbij inwoners van de gemeente Putten hun mening kunnen geven over de regelingen waar ze gebruik van maken binnen het Sociaal Domein.

Maranke Pater

Een participatieraad is een orgaan binnen de gemeente waarbij inwoners van Putten gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college van b en w. Jaap Plomp, lid van de participatieraad: ,,De participatieraad gaat over allerlei zaken op het gebied van Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet. Wij willen heel graag gevoed worden in onze adviezen aan het gemeentebestuur door inwoners van Putten en cliënten. Op deze manier weten we wat er leeft en wat de klachten zijn en tot tevredenheid stemmende activiteiten.” Het burgerplatform ziet de participatieraad als ideaal middel hiervoor.

Inmiddels is het het vierde burgerplatform dat wordt gehouden binnen de gemeente. ,,Een eerder burgerplatform ging over maatregelen binnen de Wmo. Na beraad onder inwoners bleek dat het voor gebruikers van Wmo-regelingen belangrijk is om gebruik te maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Cliënten moeten niet zelf het wiel willen gaan uitvinden.”

Op het komende burgerplatform streeft de organisatie naar een ontmoeting tussen cliënten, leden van de commissie samenleving, leden van de participatieraad en de belanghebbende organisaties. Organisaties als Stimenz, Jeugdpunt, Jeugdzorg, cliëntenverenigingen, het Inloophuis, mensen van de gemeente zelf, zorgboerderijen en zorgcentra zijn uitgenodigd. ,,We kunnen elkaar voeden in het geven van informatie en tips. Deelnemers gaan in kleine groepjes langs allerlei stellingen en worden uitgenodigd om hun verhaal te doen.” De stellingen gaan onder andere over eenzaamheid, chronisch zieken en werkeloosheid. ,,We stippen diverse onderdelen van het Sociaal Domein aan.”

SIGNAAL Met de opmerkingen van burgers kan de participatieraad weer verder. ,,Voor deelnemers is het altijd prettig dat ze hun verhaal kwijt kunnen. Wij kunnen problemen niet oplossen, maar kunnen wel verwijzen naar instanties die dat wel kunnen en kunnen een probleem als signaal afgeven aan de gemeente en onze adviezen erop baseren. Het is dus voor iedereen zinvol om naar deze avond toe te gaan. Een voorbeeld is de tegemoetkoming die chronisch zieken krijgen van de gemeente. Dit is een bedrag van 200 euro dat vervolgens door de UWV gebruikt wordt om de uitkering te korten. Met dit soort verhalen gaan wij naar de gemeente toe in de hoop dat er iets aan gedaan wordt.”

De inloop is om 19.00 uur in dorpshuis Stroud. Om 19.30 uur is de start. Wie deel wil nemen aan de avond kan zich via de website aanmelden: participatieraadputten.nl of mailen naar: participatieraad@putten.nl.