• Wijnand Kooijmans

Buurtbemiddeling in Putten gaat dit jaar van start

PUTTEN In Putten gaat, zo is het streven van het college van burgemeester en wethouders, dit jaar buurtbemiddeling van start. Hierbij wordt samengewerkt door de gemeente, de politie en de Woningstichting Putten.

Wijnand Kooijmans

Tijdens overleg met de politie werd duidelijk dat er regelmatig een beroep gedaan wordt op agenten te bemiddelen tijdens conflicten tussen buren en buurtgenoten. De politie heeft hierbij gepleit voor het opzetten van buurtbemiddeling. De huidige inzet van politie gaat ten koste van hun vereiste inzet. Burenruzies behoren niet tot het kernpakket van politietaken.

De woningstichting heeft sociale begeleiding naar de huurders wel georganiseerd maar ervaart dat een aantal conflicten welke worden aangekaart te maken hebben met rechtstreekse contacten tussen buren onderling. Voor de gemeente speelt dat er soms conflicten spelen tussen bewoners onderling welke via een bezwarenprocedure bij de gemeente worden uitgevochten.

BRUG Buurtbemiddeling moet nu een brug gaan slaan tussen buren. Het moet leiden tot afspraken tussen buren onderling waardoor geen beroep meer wordt gedaan op politie, woningstichting en gemeente. Buurtbemiddeling wordt uitgevoerd door lokale vrijwilligers waardoor ook hierdoor meer cohesie in een wijk ontstaat. Voor de vrijwilligers wordt wel professionele en administratieve begeleiding noodzakelijk gevonden.

In eerste instantie wilde het Puttense college van burgemeester en wethouders in zee gaan met Welzijn in Amersfoort. Deze partij heeft zich teruggetrokken. Hierna is een beroep gedaan op Hettie Schoonhoven die de buurtbemiddeling heeft opgezet in de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek. Zij heeft nu een plan van aanpak voor Putten opgesteld.

KOSTEN De aanloopkosten bedragen zevenduizend euro. Voor de eerste twee jaar wordt daarna gerekend op een bedrag van veertigduizend euro. Uitgegaan wordt van een professionele ondersteuning voor twee dagen per week. De verwachting is dat na twee jaar de kosten dalen omdat minder coördinatie noodzakelijk is.

Over de kosten en der verdere opzet van de buurtbemiddeling wordt nog gesproken met politie en woningstichting. Beide partijen hebben ook belang dat het aantal conflicten vermindert. Daarom is het in andere gemeenten zo dat de woningcorporaties een deel van de kosten voor hun rekening nemen. Voor Putten wordt er vanuit gedaan dat een eerlijker verdeling is dat van de kosten voor twee jaar tienduizend euro voor rekening van de woningstichting komt en de resterende dertigduizend euro wordt betaald door de gemeente.