• Wijnand Kooijmans

Buurtbemiddeling Putten van start

PUTTEN In de gemeente Putten is met ingang van 1 april  het project Buurtbemiddeling gestart. Het project is een initiatief van de gemeente Putten, Woningstichting Putten en de politie. 

Buurtbemiddeling is volgens de gemeente een laagdrempelige voorziening waar buren en buurtgenoten situaties met elkaar oplossen onder begeleiding van vrijwillige buurtbemiddelaars.  

De bemiddeling houdt in dat getrainde bemiddelaars naar het verhaal van beide buren luisteren. Ze geven geen oordeel, ze spelen niet voor rechter, ze zijn neutraal. Ze helpen de buren zelf
een oplossing vinden. ,,Het voordeel van Buurtbemiddeling is dat bewoners hun problemen niet bij politie of justitie neerleggen, maar proberen er onder begeleiding van bemiddelaars onderling
uit te komen. Daarmee kan worden voorkomen dat de spanning te hoog oploopt en komt er uiteindelijk een oplossing die voor beide buren aanvaardbaar is."

Om gebruik te kunnen maken van Buurtbemiddeling wordt alleen gevraagd mee te werken aan een werkbare oplossing, een oplossing waar beide buren zich in kunnen vinden. Ook organisaties, zoals de woningcorporatie, politie, gemeente, huisartsen en andere organisaties, kunnen problemen tussen buren of buurtgenoten aanmelden.

Om Buurtbemiddeling verder vorm te geven, is Buurtbemiddeling op zoek naar enthousiaste vrijwilligers uit Putten of omgeving. ,,Vrijwilligers die goed luisteren, vragen stellen, doorvragen en mensen op een positieve en optimistische manier benaderen. Die eigen normen en waarden niet opdringen, zich niet van de wijs laten brengen door agressie of verbaal gedrag. Die goed
open staan voor mensen en goed kunnen samenwerken."

Buurtbemiddeling biedt de nieuwe vrijwilligers een leerzame, zinvolle en interessante tijdsbesteding waarin actief een bijdrage wordt geleverd aan de leefbaarheid van het dorp. ,,Vrijwilligers krijgen een professionele training conflictbemiddeling waar zij altijd wat aan hebben, zowel in het werk als bemiddelaar als privé. Verder biedt Buurtbemiddeling begeleiding en ondersteuning, steeds meer ervaring in luisteren, vragen stellen, gesprekken leiden, contact leggen en helpen herstellen van de communicatie." Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met coördinator Hettie Schoonhoven, e-mailadres hschoonhoven@putten.nl of telefoonnummer 06 204 60 298.