• De Heihaas wilde zich omturnen tot opvangcentrum voor asielzoekers waar de Puttense gemeenteraad dit soort parken voor de recreant wil behouden.

    Wijnand Kooijmans

Campingwinkel illegaal open op zondag

PUTTEN Mag de campingwinkel op de Heihaas in Putten in de toekomst op zondag al dan niet geopend blijven. Dat is jarenlang gedoogd door de gemeente, uitgaande van de veronderstelling dat dit is geregeld in de winkelsluitingswet. Maar dat blijkt nu niet zo te zijn.

Wijnand Kooijmans

Voor het college reden met een voorstel te komen de openstelling in de verordening winkeltijden te regelen. In het coalitieakkoord is de afspraak gemaakt dat een voorstel winkels op zondag open te stellen onbespreekbaar is en dat geldt, zo vindt de commissie in meerderheid, voor campingwinkels. Voor de ChristenUnie is duidelijk dat de openstelling van de campingwinkel op de Heihaas niet langer kan worden gedoogd. Andere partijen laten het liever aan het college over hier een standpunt over in te nemen. Henri Luitjes (Wij Putten) vindt dat de winkel al jaren wordt gedoogd en in dat standpunt geen verandering behoeft te komen. ,,Ik heb niet de indruk dat heel Putten hier op zondag boodschappen komt doen." Robert Olthuis (CDA): ,,Moet de campingwinkel dicht of gaan we het gewoon dulden."

Het voorstel de verordening winkeltijden aan te passen moet, zo vindt de commissie in meerderheid, door het college opnieuw worden bekeken. Dat geldt ook ten aanzien van het voorstel openstelling op zogenoemde tweede feestdagen toe te staan. Het gaat dan om Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag en Tweede Kerstdag maar ook Hemelvaartsdag. Bij vooral Wij Putten leeft het idee dat de openstelling op Tweede Kerstdag minder wenselijk is vanuit de culturele beleving van deze dag. Henri Luitjes: ,,Voor ons is Tweede Kerstdag niet te vergelijken met bijvoorbeeld Tweede Paasdag. Het is een echte familiedag."

ChristenUnie en CDA vinden dat qua religie geen onderscheid mag worden gemaakt in belangrijkheid van christelijke feestdagen. Maar het CDA kan zich ook wel enigszins vinden in de visie van Wij Putten en vindt dat het college daar nog maar eens goed naar moet kijken. De openstelling op tweede feestdagen kan verder wel genade vinden in de ogen van de meerderheid van de fracties. Alleen de SGP gaf aan, bij monde van Gerrit van Lagen, niet vrolijk te worden van het voorstel van het college. Volgens hem is klip en klaar dat openstelling op christelijke feestdagen in strijd is met het coalitieakkoord. Wat de ChristenUnie betreft is de openstelling pas toegestaan vanaf 11.30 uur zodat winkelpersoneel dat moet werken, eerst de gang naar de kerk kan maken.

Wat Henk Koornneef (VVD) betreft mogen de winkels ook op zondag open. Volgens wethouder Roelof Koekkoek heeft een supermarkteigenaar aangegeven daaraan voorlopig geen behoefte te hebben als het gaat om Putten. Al was het hem op zondag tijdens een bezoek aan Nijkerk wel opgevallen dat daar veel Puttenaren zich op zondag in de supermarkt bevonden. Wel wordt met argusogen naar besluiten in omringende gemeenten gekeken als het gaat om de openstelling op zondag.