• Lex van Lieshout ANP

CDA en GB: 'Precariogelden terug naar de burger'

PUTTEN Precariorechten zijn betaald door de burger. Wanneer deze rechtmatig zijn geheven, moet het geld dat is binnengehaald terug naar de burger. Dat is de boodschap van het CDA die werd meegegeven in de raadscommissie economie, bestuur en openbare ruimte. Alleen Gemeentebelangen steunt de christen-democraten in deze zienswijze.

Wijnand Kooijmans

Op dit moment lopen nog rechtszaken, aangespannen door Liander, over de rechtmatigheid van de precariorechten over de jaren 2016 en 2017. Wethouder Nico Gerritsen verwacht dat de rechtbank uiterlijk binnen twee weken uitspraak doet. Tot nu toe zijn soortgelijke zaken steeds uitgevallen in het voordeel van de gemeenten.

DISCUSSIE Putten heeft als leidraad dat precariorechten alleen worden aangewend als het gaat om binnengehaalde gelden die niet meer ter discussie staan. In dit opzicht heeft het college recent excuus moeten aanbieden aan de raad omdat het in de fout is gegaan door de raad te doen besluiten 457.000 euro subsidie beschikbaar te stellen voor tijdelijke huisvesting tijdens de renovatie van het gemeentehuis en een steunpunt dienstverlening in het centrum. Dit bedrag is echter gedekt door nog betwiste gelden en dat is tegen de gemaakt afspraken in. Gerritsen wil nu eerst de uitspraak van de rechter afwachten.

Het gaat om een bedrag van ruim 1,2 miljoen aan inkomsten voor de gemeente Putten. Mocht dit geld er onverhoopt niet komen, dan wordt een alternatieve dekking gezocht. Reinie Verschoor (CDA) wijst erop dat er andere gemeenten, zoals Hattem en Oldebroek zijn, die precariogelden teruggeven aan de burger. Ze denkt dat burgers het prettiger vinden dit geld in hun portemonnee terug te vinden dan dat het wordt aangewend voor de renovatie van het gemeentehuis.

BURGER Robin Hoogendijk (Gemeentebelangen) deelt deze visie. Hij wijst erop dat zijn partij al meerdere keren heeft aangegeven dat dit geld terug moet naar de burger. De overige fracties erkennen dat het fout is gegaan met de subsidie voor de tijdelijke huisvesting, maar hebben er ook alle vertrouwen in dat het college dit rechtzet.

Bovendien zijn ze van mening dat de renovatie van het gemeentehuis en verbetering van het centrumplan ook in het belang zijn van de inwoners van Putten. Herman Luitjes (Wij Putten) geeft aan dat, mochten de precariogelden komen te vervallen, dit geld uit de algemene buffer kan worden gehaald. Het gemeentehuis is voor Lubbert van den Heuvel (ChristenUnie) het huis van de democratie waarbij de ambtenaren recht hebben op een goede werkplek. Wethouder Nico Gerritsen voorziet geen problemen met de financiering.