• Archief BDU

CDA verwijt college negeren raadsbesluit over Stenenkamerseweg

PUTTEN Het CDA in Putten vindt dat het college van burgemeester en wethouders ten onrechte gebruik maakt van de bevoegdheid verkeersbesluiten te nemen. Het gaat dan om het afsluiten van de Stenenkamerseweg voor doorgaand verkeer.

Wijnand Kooijmans

Raadslid Wim van de Koot geeft aan dat de werkzaamheden aan de Zuiderzeestraatweg, in combinatie met de afsluiting van de Stenenkamerseweg voor veel extra drukte zorgt op het omliggende wegennet. Gevolg is, volgens hem, extra vrachtverkeer door de Stationsstraat en van tijd tot tijd chaotische situaties op de Engersteeg, waar elkaar passerende auto's door de berm moeten rijden en fietsen, gehinderd door stofoverlast, hun weg moeten vinden.

VEILIGHEID Aan het verzoek van het CDA om op de Stationsstraat tijdelijk een adviesrichting aan te geven om de veiligheid op deze weg te borgen, is door het college geen gehoor gegeven. Vrachtverkeer kan dan worden geadviseerd gebruik te maken van de Henslare. Wethouder Roelof Koekkoek vindt dat een tijdelijke maatregel niet mogelijk is. De voorbereidingen voor de reconstructie van de Stationsstraat zijn, zo zegt de wethouder, wel in volle gang en hierin wordt een verbod voor bepaalde verkeersstromen opgenomen.

Van de Koot kan het antwoord van de wethouder echter niet plaatsen. Vooral omdat er op de Engersteeg wel een verbod voor vrachtverkeer in tijdelijke bebording is opgenomen. Volgens Van de Koot wordt de situatie op de Engersteeg mede veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van de Stenenkamerseweg. Dat maakt dat verkeer richting de A28 alleen de keuze heeft tussen de Arkemheenseweg en de Nijkerkerstraat.

SPOOR Op de laatste weg, is zo geeft Van de Koot aan, de toegenomen drukte al goed merkbaar. Van tijd tot tijd staat, zo heeft hij geconstateerd, het verkeer al even over het spoor vast. Hij verwacht nog meer problemen omdat de provincie Gelderland de rondweg Nijkerk gaat reconstrueren. De kritiek van de CDA richt zich op het negeren van twee amendementen door het college welke door de raad zijn aangenomen bij het nemen van besluiten de verkeersituatie in het gebied Steenenkamer structureel te verbeteren.

De raad heeft besloten dat het vrij liggende fietspad op het westelijk deel van de Zuiderzeestraat moet worden doorgetrokken en dat de maatregel tot het afsluiten van de Stenenkamerseweg komt te vervallen. Van de Koot zegt dat het college zich op dit punt ten onrechte beroept op de bevoegdheid van het college verkeersbesluiten te nemen. Volgens hem had dit alleen gemogen in het kader van de uitvoering van het raadsbesluit.

GELOOFWAARDIGHEID Dat de raad het college toelaat een door de raad genomen besluit naast zich neer te leggen is wat het CDA betreft iets van de hele raad, maar in het bijzonder van de drie collegepartijen Wij Putten, SGP en ChristenUnie. Van de Koot vindt dat hier de geloofwaardigheid van de raad in het geding is. Het onbegrip over de handelwijze van het college, maar ook over de rol van de gemeenteraad is, zo geeft hij aan groot gezien de vele en voortdurende reacties van Puttenaren op de sociale media.

Om deze reden bepleit de christendemocraat dat het college alsnog het raadsbesluit uit 2016 gaat naleven door de afsluiting van de Stenenkamerseweg ongedaan te maken. Tegen overtreders van dit verbod wordt nu, zo heeft wethouder Koekkoek aangegeven, overigens verbaliserend opgetreden.