• De bomen voor De Aker sneuvelen.

    Wijnand Kooijmans

Centrum definitief op schop

PUTTEN Er wordt, in overleg met het Winkelcentrum Putten (WCP), gekeken of er mogelijkheden kunnen komen om het centrum beter toegankelijk te maken voor mensen die minder goed te been zijn. Het gaat dan om het beschikbaar stellen van leenrolstoelen en -rollators, maar wat Herman Luitjes (Wij Putten) betreft mag daarbij ook worden gedacht aan buggy's voor mensen met kleine kinderen.

Wijnand Kooijmans

Hiermee wordt tegemoet gekomen aan een wens van de SGP die, met uitzondering van het CDA, de steun kreeg van de raad. Wethouder Roelof Koekkoek ziet wel mogelijkheden de wens in te vullen. Al zitten er ook haken en ogen aan, zoals het gevaar van joyriding met de rolstoelen. De gemeente mag er daarnaast geen geld voor heffen, buiten statiegeld. Mogelijkheden zijn er door bijvoorbeeld plaatsing in winkels al beperkt het gebruik zich dan tot de openingstijden van de winkel.

STEUN Het CDA kreeg geen steun voor het plan meer bomen te sparen. Volgens wethouder Koekkoek worden de meeste bomen met een langere levensduur gespaard. Het gaat dan onder meer om de bomen voor het VVV-kantoor. Van de bomen die eigenlijk gespaard kunnen worden, verdwijnt alleen een boom in de hoek van het gemeentehuis. Ook de vijf bomen voor De Aker verdwijnen, maar over dat besluit heeft de gemeente geen zeggenschap.

Volgens Koekkoek wordt voor iedere boom een nieuwe geplant, zij het van minder groot formaat. Maar ook zeker geen bomen in de vorm van een grassprietje. De aanschaf van gelijkwaardige bomen past niet binnen het budget.

SCHRAPPEN Ellis van Dam (Gemeentebelangen) krijgt voor haar partij alleen steun van het CDA wanneer het gaat om het schrappen van posten indien de werkzaamheden hoger uitvallen dan het geraamde krediet van 3,75 miljoen dat door de raad voor het centrumplan wordt uitgetrokken. Ze denkt dan aan de 25.000 euro voor het plaatsen van een nieuw hert. Maar ook aan het verwijderen van de bestaande fontein. De kosten worden geraamd op 150.000 euro maar zij heeft ondernemers gesproken die dit willen doen voor de helft van dit bedrag.

De meerderheid van de partijen ziet hierin geen heil. Zodra het budget overschreden dreigt te worden moet het college van burgemeesters en wethouders terug naar de raad. Dat wordt als het moment gezien of extra geld beschikbaar te stellen of te schrappen in de plannen.

Een voorstel van het CDA de plannen te splitsen krijgt geen steun en werd en dan ook ingetrokken. Reinie van Schoor wilde eerst de aanpak van het centrum en later pas van de pleinen.

Koekkoek verwacht dat de aanbesteding van de werkzaamheden in de tweede helft van dit jaar kan plaatsvinden en in 2020 wordt begonnen met de aanpak van de pleinen. De termijn van aanpak van het kernwinkelgebied wordt nog met de winkeliers besproken en kan zelfs meerdere jaren in beslag gaan nemen.