• Het centrum van Putten gaat op de schop.

    Henk Merjenburgh

Centrum Putten krijgt authentiek en dorps karakter

PUTTEN Het centrum van Putten gaat op de schop. Het college van burgemeester en wethouders heeft het plan gepresenteerd waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen. De totale kosten van de werkzaamheden worden geraamd op 3.725.000 euro. Het gaat om herinrichting van het kernwinkelgebied en pleinen.

Wijnand Kooijmans 

Het centrum van Putten moet weer het authentieke en dorpse karakter terugkrijgen. Het kernwinkelgebied moet daarbij optimaal bereikbaar zijn waarbij bezoekers de gelegenheid krijgen hun auto op loopafstand te parkeren. Het liefst had het college gekozen voor een geheel autovrij kernwinkelgebied. Maar dat is niet mogelijk omdat de woningen boven de winkels per auto bereikbaar moeten zijn. Dat maakt dat gekozen is voor een oplossing waarbij de auto zo veel als mogelijk wordt geweerd uit het kernwinkelgebied.

PLEINEN Om het dorp een mooiere aanblik te geven is ook een aanpak van de pleinen rond het gemeentehuis en de Oude Kerk noodzakelijk. Nu is het weinig meer dan ruimte voor het parkeren van blik en ruimte bieden aan de druk bezochte weekmarkt.

De rode loper wordt als het ware uitgerold voor de bezoekers tussen het gemeentehuis en het kernwinkelgebied. De verouderde fontein maakt plaats voor een nieuw waterelement met zitruimte. De vlaggen die vrolijk wapperen op het gemeentehuis verhuizen naar de begane grond en ook een nieuw hert krijgt een plekje in de belevingszone.

HERINRICHTEN Het college kiest ook voor het herinrichten van het kernwinkelgebied. Dat gaat bestaan uit de Verlengde Dorpsstraat vanaf de kruising met de Bakkerstraat tot aan de kruising met de Kerkstraat en Dorpsstraat. De Dorpsstraat behoort tot aan de kruising met de Klaas Bosstraat en de Achterstraat tot het kernwinkelgebied en de Kerkstraat vanuit de kruising met de Dorpsstraat tot en met het Oranjeplein.

In het authentieke van het centrum ligt de kracht van het kernwinkelgebied, zo blijkt uit onderzoek. Het winkelend publiek moet worden verleid hier langer te blijven en meer geld te besteden. Hiertoe wordt ook maximale ruimte geboden aan terrassen maar komen er ook waterpartijen en plekken om te spelen en de zitten.

VERZOEK Vanuit de winkeliers is het verzoek gedaan een centrumcoördinator aan te stellen en hiervoor als gemeente geld beschikbaar te stellen. Het college voelt hiervoor wel maar heeft nog vraagtekens als het gaat om de omvang en zwaarte van de functie. Het Winkel Centrum Putten (WCP) krijgt een subsidie van maximaal vijfduizend euro om een plan van aanpak voor de aanstelling op te stellen.

In de plannen wordt de Krommestraat afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer en gaat de straat vanaf de Papiermakerstraat tot de doorgang tussen modewinkel Klein en de Rabobank op in het Kerkplein. Het stuk tot aan de Dorpsstraat wordt ingericht als voetgangersgebied.

KERKPLEIN Het stukje Kerkplein tussen de Poststraat en de Verlengde Dorpsstraat gaat ook op slot voor gemotoriseerd verkeer. In de Verlengde Dorpsstraat wordt tweerichtingsverkeer toegestaan vanaf de kruising met de Bakkerstraat tot aan het keervak ter hoogte van de kruising met de Dorpsstraat.

Belangrijke wijziging ten opzichte van het eerdere plan is ook dat de Bakkerstraat onderdeel wordt van de dertigkilometerzone centrumgebied. Dat maakt dat de straat met borden wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Ook wordt de lengte van het vrachtverkeer aan banden gelegd.

VENSTERTIJDEN Voor de bevoorrading worden venstertijden ingesteld die per dag verschillen. Gekeken wordt nog of aan de randen van het kernwinkelgebied een voorziening is te realiseren voor bevoorrading van de winkels buiten de venstertijden.

Bij het opstellen van het plan is rekening gehouden met de bereikbaarheid van het centrumgebied voor minder valide mensen. Hierover worden nog gesprekken gevoerd met de Participatieraad. Voor elektrische voertuigen worden voorzieningen gerealiseerd de auto, maar ook de fiets op te laden.

PARKEREN Gratis parkeren, zij het met een blauw zone waar nodig, blijft uitgangspunt. Op verzoek van de winkeliers/ondernemers aan de Verlengde Dorpsstraat wordt de maximale parkeerduur hier teruggebracht tot een uur. Beeldbepalende bomen worden gespaard in de plannen, zoals de vier historische leilinden ter hoogte van De Marktmeester en Het Eethuis. De verlichting in het centrum wordt aangepast en komt er sfeervoller uit te zien. De Aker sluit aan bij de gemeentelijke plannen.