• Henk Merjenburgh

Centrum zeer waarschijnlijk op de schop

PUTTEN Het centrum van Putten gaat vanaf 2020 op de schop indien de gemeenteraad goedkeuring geeft aan het Centrumplan zoals dat is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Het gaat om een aangepast verkeerscirculatieplan en herinrichtingsplannen voor het Fontanusplein, het Kerkplein en het kernwinkelgebied.

Wijnand Kooijmans

Wethouder Roelof Koekkoek spreekt van een belangrijk moment. Er is lang gewerkt aan de centrumplannen en is er veel overleg gevoerd met alle betrokken partijen. Dat heeft, naar zijn mening, geleid tot een gedragen plan. De aanpak van het centrum vindt hij hard nodig. Er is weinig leegstand maar het is zaak dat Putten ook de huidige positie als toeristendorp behoudt.