• Wijnand Kooijmans

Centrumplan kost 4,5 miljoen euro

PUTTEN De herinrichting van het centrum gaat in totaliteit rond de 4,5 miljoen euro kosten. Dat gaf wethouder Roelof Koekkoek te kennen tijdens de vergadering van de raadscommissie economie en bedrijfsvoering.

Wijnand Kooijmans

Er is inmiddels een aantal discussiepunten geformuleerd. Onder meer ten aanzien van het 'verdwenen' hert van het Fontanusplein en de fontein op ditzelfde plein. Gerrit van Lagen (SGP) geeft ten aanzien van het hert aan dat het mag worden teruggeplaatst voor de ingang van het gemeentehuis. „Maar stuurt u het hert het bos in dan is dat wat betreft ons ook goed." Uiteindelijk blijken de meeste fracties wel voor het behoud van het hert te zijn. Alleen Bert Klompenhouwer (VVD) gaf aan weinig binding met het hert te hebben.

Over de fontein wordt verschillend gedacht. Robert Olthuis (CDA) denkt dat de huidige fontein prima kan worden gerenoveerd. Wat Van Lagen betreft mag de fontein weg, maar moet hiervoor een nieuwe in de plek komen voor het gemeentehuis. Hij opteert daarbij voor een soort bedriegertjes zoals deze ook op de Markt in Nunspeet zijn geplaatst.

KERK Klompenhouwer (VVD) ziet de fontein liever vertrekken richting het Kerkplein. Henri Luitjes ziet ook wel wat in een fontein, maar wel één die kan worden uitgezet zodat de ruimte dan voor andere doeleinden kan worden gebruikt. Het moet wat hem betreft in ieder geval geen statische fontein worden, zoals de huidige.

Erik van Hemel (ChristenUnie) wil de oude fontein ook weg en kiest voor een nieuwe richting de Hervormde kerk. Volgens hem moet er wel een ontmoetingsruimte rondom komen voor mensen die bijvoorbeeld, al genietend van de fontein, een visje willen eten. Ellis van Dam (Gemeentebelangen) kiest, in verband met de duurzaamheid, voor een fontein met hemelwater.

DE AKER Kerkelijk centrum De Aker heeft aangegeven haar voorplein ook te willen herinrichten. Mede om de problemen rond het fietsverkeer aan te pakken en het oplossen van de overlast door worteldruk, die wordt veroorzaakt door de vijf linden voor het pand. Er vindt overleg plaats met het college van burgemeester en wethouder hoe hun plan kan aansluiten bij de herinrichting van het Fontanusplein en Kerkplein.

De standplaats voor bloemen op het Fontanusplein verdwijnt. Vanuit de commissie werden daar geen bezwaren tegen geuit. Wat betreft de afwikkeling van het verkeer leven er nog de nodige vragen bij de commissieleden. Volgens wethouder Roelof Koekkoek is het verkeerscirculatieplan hierbij van groot belang. Misschien moet daarin wel worden voorgesteld huidige rijrichtingen te wijzen.

VERKENNEN Door het college wordt onderzocht hoe de leegstand kan worden aangepakt en welke maatregelen mogelijk zijn om deze tijdelijk in te richten. Door bijvoorbeeld hier een kunstenaar te laten werken. De leegstand baart de commissieleden wel zorgen, mede omdat binnenkort ook het pand van de ABN-AMRO wordt gesloten.

Henri Luitjes (Wij Putten) vindt dat niet alleen de gemeenschap moet bijdragen aan de herinrichting, maar dat ook ondernemers en vastgoedeigenaren hieraan hun financiële steentje moeten bijdragen door onder meer te zorgen voor aantrekkelijke panden.

De Fontein voor het het gemeentehuis mag, naar de mening van de meerderheid van de raadscommissie wel verdwijnen voor een nieuwe fontein op het Kerkplein